Od 1. 1. 2024 se ruší některé daňové slevy. Změny se ale projeví až v roce 2025 (příjmy za rok 2024). V roce 2024 (kdy se řeší daně za rok 2023), platí ještě původní podmínky. Naposledy tak je nárok například na školkovné nebo na slevu na manželku podle původních podmínek.

Daňové přiznání 2024: Na jaké daňové slevy je letos nárok?

Termín pro daňové přiznání v roce 2024, se už pomalu blíží. Je tedy vhodné si připomenout, na jaké daňové slevy můžete mít nárok, abyste nemuseli platit tak vysoké daně.

Daňové změny v roce 2024

Od 1. 1. 2024, platí řada změn, které přinesl velký vládní konsolidační balíček. Několik změn, se týká i daňového přiznání a daňových slev.

Konsolidační balíček, zrušil daňovou slevu pro studenty nebo daňovou slevu za umístění dítěte ve školce („školkovné“). Změnily se i podmínky pro nárok na daňovou slevu za manžela/manželku s nízkými příjmy.

Tyto změny, se ale projeví až u daňového přiznání v roce 2025 (příjmy za rok 2024). V roce 2024, je možné uplatnit všechny daňové slevy podle původních podmínek (naposledy je tak nárok například na školkovné).

Do kdy je nutné vyřešit daně v roce 2024?

Pro zaměstnance (za které řeší daně zaměstnavatel), je termín už v polovině února. Zaměstnanci si musí v zaměstnání požádat o roční zúčtování daně do 15. února 2024 (a dodat všechny potřebné podklady).

Kdo má kromě zaměstnání i další příjmy (nad 20 000 Kč za rok), tak si musí podat daňové přiznání sám. Platí to jak pro podnikatele, tak i pro zaměstnance.

Obecně platí povinnost, podat daňové přiznání, pokud jsou příjmy vyšší než 50 000 Kč. Daňové přiznání, ale může být povinné i v dalších případech.

Termín pro daňové přiznání letos vychází na 2. duben 2024 (prvního je Velikonoční pondělí). Kdo ale bude daně řešit přes internet, ten má případně čas až do začátku května. Termín pro elektronické daňové přiznání je do 2. května 2024.

Nebo je případně možné daně „hodit“ na daňového poradce, a pak je čas až do začátku července (termín pro daňové přiznání prostřednictvím daňového poradce, je až do 1. července 2024).

Daňové přiznání 2024 – na jaké slevy mám nárok?

Všichni daňový poplatníci, mají nárok na základní daňovou slevu za poplatníka. Což je aktuálně stále 30 840 Kč (měnilo se v roce 2021 a 2022, od té doby beze změn).

Kromě toho může být nárok i na další slevy:

 • Sleva na manžela/manželku
 • Sleva na dítě/děti (daňové zvýhodnění)
 • Sleva za dítě ve školce (školkovné)
 • Sleva na invaliditu
 • Sleva na průkaz ZTP/P
 • Sleva na studenta
 • Sleva za exekuci (pro věřitele)

Daňová sleva za manžela nebo manželku 2024

V roce 2024 (daňové přiznání za rok 2023), platí pro daňovou slevu za „nízkopříjmového“ manžela/manželku ještě původní podmínky. Nárok na tuto slevu je možné uplatnit, pokud má druhý z manželů příjem do 68 000 Kč za rok.

 • Daňová sleva na manžela nebo manželku = 24 840 Kč
 • Sleva na manžela/manželku ZTP/P = 49 680 Kč

Příští rok, už to ale bude jinak. Podmínky se změnily, a v roce 2025 už na tuto daňovou slevu bude nárok jenom v případě, že druhý manžel pečuje o dítě do 3 roků.

Daňová sleva (zvýhodnění) za dítě 2024

Daňovou slevu na dítě, si může uplatnit pouze jeden z rodičů (druhý musí doložit čestné prohlášení, že si daňovou slevu neuplatňuje).

Výše slevy, se odvíjí od počtu dětí. Pokud má některé z dětí průkaz ZTP/P, tak je sleva dvojnásobná:

 • Daňová sleva na 1 dítě = 15 204 Kč (ZTP/P 30 408 Kč)
 • Daňová sleva na 2 dítě = 22 320 Kč (ZTP/P 44 640 Kč)
 • Daňová sleva na 3 dítě = 27 840 Kč (ZTP/P 55 680 Kč)

U rodiny, kde jsou 3 děti, tedy může být celková sleva za děti 65 364 Kč (pokud by jedno dítě mělo ZTP/P, tak by celková sleva mohla být až 93 204 Kč).

Daňová sleva na dítě, má ale ještě jednu speciální vlastnost. Jedná se o daňové zvýhodnění. Pokud vám díky této slevě vyjde „záporná“ daň, pak může vzniknout nárok na daňový bonus.

Pro nárok na daňový bonus, je nutné mít příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy.

Příjmy za rok 2023, tedy musí být minimálně 103 800 Kč. V roce 2024, se limit pro nárok na daňový bonus zvyšuje na 113 400 Kč (od 1. 1. 2024 se zvýšila minimální mzda).

Daňová sleva za dítě ve školce (školkovné) 2024

Ten, kdo má dítě ve školce, si může v daňovém přiznání odečíst náklady, které jsou spojeny s docházkou do školky (potvrzení kolik to je, vydává příslušná školka).

 • Školkovné 2024 = až 17 400 Kč

Maximální částka, kterou je možné za školku odečíst z daní, je až 17 300 Kč (záleží ale na tom, kolik jsou reálně zaplacené náklady – viz potvrzení ze školky).

Tato daňová sleva je od 1. 1. 2024 zrušena. V daňovém přiznání za rok 2023, se dá ještě naposledy uplatnit. V roce 2025 (až se budou řešit příjmy za rok 2024), už ale na tuto slevu nebude nárok.

Daňová sleva pro invalidní důchodce 2024

Invalidní důchodci, kteří pracují v zaměstnání (nebo mají nějaké zdanitelné příjmy), mají nárok na „speciální“ daňovou slevu. Není to žádná velká částka, ale může se hodit:

 • Daňová sleva pro invalidy stupeň I. a II. = 2 520 Kč
 • Daňová sleva pro invalidy stupeň III. = 5 040 Kč

Daňová sleva na průkaz ZTP/P 2024

Pro držitele průkazu ZTP/P (průkaz pro osoby se zdravotním postižením), je nárok na „speciální“ daňovou slevu:

 • Sleva na průkaz ZTP/P = 16 140 Kč

V případě, že nebyly splněny podmínky po celý rok (poplatník byl držitelem průkazu jenom část roku), tak je nárok na 1/12 z celkové slevy za každý měsíc, kdy byly splněny podmínky.

Daňová sleva na studenta 2024

Studenti, kteří si během studia vydělávají v zaměstnání (nebo při podnikání), mohou mít v roce 2024 naposledy nárok na daňovou slevu na studenta:

 • Sleva na studenta = 4 020 Kč

Tato daňová sleva, je také od 1. 1. 2024 zrušena. V daňovém přiznání za rok 2023, se dá ještě naposledy uplatnit. V roce 2025 (až se budou řešit příjmy za rok 2024), už ale na tuto slevu nebude nárok.

Daňová sleva za zastavenou exekuci 2024

Od roku 2022, je nárok na speciální daňovou slevu, kvůli zastavení marně vymáhané exekuce (na tuto slevu mají nárok věřitelé, ne ten kdo je v exekuci):

 • Sleva za exekuci = maximálně 1 500 Kč (max. 30% z vymáhané pohledávky)

Co dalšího je možné odečíst z daní?

Kromě daňových slev (viz odstavce výše), je možné daně snížit i dalšími způsoby. Z daňového základu (ze kterého se vypočítá daň), je možné odečíst různé položky.

Mohou to být dary (až 30% daňového základu), úroky z hypotéky (až 150 000 Kč, resp. až 300 000 Kč u hypoték před rokem 2021), pojistné zaplacené na penzijní spoření nebo životní pojištění, a různé další odpočty. Viz přehled daňových odečtů v roce 2024.