Od začátku roku 2024, se mění sociální pojištění pro živnostníky, pro zaměstnance i pro samoplátce. Pro OSVČ hlavní se minimální záloha zvýší na 3852 Kč. Pro samoplátce se minimální pojištění zvýší na 3078 Kč. Zaměstnanci budou nově platit 0,6% z hrubé mzdy na nemocenské pojištění.

Sociální pojištění 2024 – pro OSVČ, pro zaměstnance, pro samoplátce

Na začátku každého roku, začíná platit mnoho různých změn. Rok 2024 v tom, bude opravdu výjimečný, protože na začátek tohoto roku, si vláda naplánovala svůj konsolidační (úsporný) balíček. Ten mění přes 60 různých zákonů a novinek/změn je opravdu „požehnaně“.

Změny se budou týkat i sociálního pojištění. Pocítí to především podnikatelé (OSVČ), kterým se od 1. 1. 2024 zvýší minimální zálohy. Současně se bude zvyšovat i minimální vyměřovací základ (více na sociální budou platit i ti, kdo neplatí jenom povinné minimum).

Změny u sociálního pojištění, ale pocítí i zaměstnanci. Ti doposud odváděli jenom důchodové pojištění. Nově se jim v rámci sociálního pojištění, ale bude strhávat i nemocenské pojištění.

Od začátku roku 2024, se zvyšuje i minimální sociální (důchodové) pojištění pro samoplátce. Dobrovolné důchodové pojištění, se v roce 2024 zvýší o 255 Kč.

Zvýšení minimálních záloh pro OSVČ (hlavní i vedlejší) od 1. 1. 2024

Minimální odvody pro podnikatele se zvyšují v podstatě každý rok. Obvykle je to ale jenom „mírné“ zvýšení, maximálně o nízké jednotky stokorun. V roce 2024, to ale bude jiné. Minimální sociální pojištění, se pro OSVČ hlavní zvyšuje o 908 Kč (pro OSVČ vedlejší je zvýšení „jenom“ o 235 Kč).

Důvodem, pro takto vysoké zvýšení minimálních odvodů, je vládní konsolidační balíček. Ten má jako jednu z hlavních změn, právě i zvýšení odvodů na důchodové pojištění. Všem podnikatelům, se v následujících 3 letech budou zvyšovat odvody (jak minimální, tak i ty vypočítané ze zisku z podnikání).

Vláda chce, aby živnostníci platili vyšší odvody, a měli tak v budoucnu nárok na vyšší důchody (a tedy aby tolik nezáviseli na sociálních dávkách). Druhým důvodem je i to, že důchodový účet, je v posledních letech v mínusu (mluví se až o 80 miliardách korun). Takže je nutné zvyšovat odvody, aby bylo z čeho platit důchody.

Pouze pro podnikatele, kteří budou v roce 2024 začínat s podnikáním, se výpočet minimální zálohy nemění. U začínajících podnikatelů, bude minimální záloha na sociální pojištění v roce 2024 „jenom“ 3210 Kč.

Od 1. 1. 2024 se zvyšují minimální zálohy pro OSVČ hlavní i vedlejší:

Minimální záloha (sociální pojištění) 2023 2024 Zvýšení
OSVČ hlavní 2 944 Kč 3 852 Kč 908 Kč
OSVČ zahájení podnikání 3 210 Kč
OSVČ vedlejší 1 178 Kč 1 413 Kč 235 Kč

Od kdy se musí začít platit zvýšená záloha na sociální pojištění v roce 2024?

Od začátku roku 2024, začíná platit i další změna – mění se termín, od kdy je nutné začít platit novou minimální zálohu na sociální pojištění.

V předchozích letech, se zvýšené zálohy začínaly platit až ve druhém čtvrtletí (resp. po podání přehledu o příjmech z podnikání na ČSSZ).

V roce 2024, je nutné zaplatit zvýšenou zálohu (3852 Kč pro OSVČ hlavní nebo 1413 Kč pro OSVČ vedlejší) už za leden 2024.

Záloha na sociální pojištění za leden 2024, je splatná od konce měsíce – do 31. 1. 2023. Takže hned od ledna, bude nemalá část podnikatelů platit podstatně více (vzhledem k tomu, že se zvyšuje i minimální zdravotní pojištění, tak budou živnostníci platit o 1154 Kč měsíčně více).

Zvýšení paušální daně pro OSVČ v roce 2024

Zvýšení se bude týkat i těch OSVČ, kteří si zvolili režim paušální daně. I zde se projeví změny u sociálního pojištění.

Od 1. 1. 2024, se bude zvyšovat paušální daň, pro všechny 3 pásmě (nejvíce – o 1290 Kč, se bude platit u prvního pásma).

Zvýšení sociálního pojištění pro zaměstnance 2024 (nemocenské pojištění)

U zaměstnanců se z výplaty strhává na sociální pojištění 6,5% (dalších 24,8% platí firma).

Srážky na sociální (důchodové) pojištění se týkají i těch, kdo pracují na dohodu DPP nebo DPČ (u DPP při příjmu nad 10 000 Kč, u DPČ při příjmu od 4 000 Kč).

V roce 2024, se ale sociální pojištění zvýší na 7,1%:

  • 6,5% důchodové pojištění
  • 0,6% nemocenské pojištění
  • Celkem 7,1% (doposud to bylo jenom 6,5%)

K tomu se pochopitelně z výplaty bude i nadále srážet na zdravotní pojištění (4,5%) a případně i daň (15% nebo 23%).

Za to, že se zaměstnanci začnou podílet na placení nemocenského pojištění, ale nezískají žádnou zvláštní výhodu.

Nemocenská se jim bude zvyšovat jenom minimálně (od 1. 1. 2024, platí nové redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek, u některých zaměstnanců může dojít k mírnému zvýšení náhrady mzdy za nemoc, nebo i nemocenských dávek).

Na druhou stranu ale vláda údajně zvažovala i možnost, že by se znovu zavedla neplacená neschopenka za první 3 dny. Namísto toho, se ale nakonec rozhodla pro zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance.

Zvýšení sociálního pojištění pro samoplátce 2024 (dobrovolné důchodové pojištění)

Kromě těch, kdo musí platit sociální (důchodové) pojištění povinně (především zaměstnanci nebo podnikatelé), existuje i možnost dobrovolného placení.

Dobrovolná účast na důchodovém pojištění, se může týkat těch lidí, kterým „chybí“ potřebné odpracované roky pro nárok na důchod, a oni si potřebují doplatit důchodové pojištění (za chybějící dobu).

Může se to týkat i těch, kdo nepracují v zaměstnání (nebo to je například práce na dohodu s nízkým příjmem, takže není odváděno sociální pojištění), nebo nepodnikají, a chtěli by, aby se jim to počítalo pro nárok na důchod.

Typicky se může jednat o ženu v domácnosti, která pečuje o dítě. Nebo to může být nezaměstnaný, kterému skončil nárok na podporu v nezaměstnanosti. Nebo ten, kdo je na neschopence, a nemá nárok na nemocenské dávky. A řada další případů.

Kolik je minimální dobrovolné důchodové pojištění v roce 2024?

V takové situaci, je možné se u ČSSZ (resp. na místní OSSZ), přihlásit jako samoplátce, a platit si pojištění sám.

Od 1. 1. 2024, se zvyšuje minimální dobrovolné důchodové pojištění pro samoplátce:

  • Minimální pojištění pro samoplátce v roce 2023 = 2823 Kč
  • Minimální pojištění pro samoplátce v roce 2024 = 3078 Kč

To je minimální částka, kterou je nutné každý měsíc zaplatit, aby se vám tento měsíc započítal jako „odpracovaný“ pro nárok na důchod.

Případně je možné doplatit si potřebnou dobu pojištění i zpětně (maximálně ale 1 rok zpětně bez uvedení důvodu, nebo jen za konkrétní období, a na základě některého ze zákonných důvodů).

Na důchodové pojištění, je možné platit i vyšší částky (než je minimum). Pak to má pochopitelně vliv i na výpočet vyměřovacího základu, a následný výpočet důchodu. Zda se to ale vyplatí, je hodně individuální.