Od začátku roku 2023, se zvyšuje minimální mzda, minimální zdravotní pojištění, a mění se i limit u DPČ. Větší změny u výpočtu čisté mzdy, se plánují pro rok 2024. Z výplaty by se nově mohlo srážek i nemocenské pojištění, mohly by se zvýšit daně (daň 23% se bude platit už při nižším příjmu), budou se rušit některé daňové slevy.

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2023

Od začátku roku 2023, platí několik novinek a změn, které se týkají i oblasti výpočtu výplaty v zaměstnání. Zvyšuje se minimální mzda, zvyšuje se minimální zdravotní pojištění, mění se limit pro placení pojištění u DPČ, nebo jsou i jiné změny.

Velké změny, se pak budou projednávat až během roku 2023. Vláda připravuje větší důchodovou reformu, daňovou reformu, a další úsporná opatření. Některá z těchto opatření, budou mít velký dopad i na výpočet výplaty (až od roku 2024 – viz dále).

Výpočet čisté mzdy 2023 – novinky a změny

  • Od 1. 1. 2023, se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč
  • Od 1. 1. 2023, se zvyšuje minimální zaručená mzda – mění se ale jen pro první skupinu (17 300 Kč) a pro osmou skupinu (34 600 Kč), pro ostatní skupiny se zaručená mzda v roce 2023 nemění
  • Od 1. 1. 2023, se zvyšuje minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 336 Kč
  • Od ledna se mění limit pro účast na pojištění u DPČ na 4 000 Kč (doposud to bylo 3 500 Kč)

Daňová reforma 2023 – změny pro výpočet výplaty od roku 2024

Během roku 2023, se bude projednávat velký balík změn (daňová a důchodová reforma, úsporná opatření a další změny – celkem se má měnit přes 50 zákonů). Část těchto změn, ovlivní i výpočet výplaty v příštím roce. A nebudou to jen pozitivní změny.

Pokud bude návrh schválen, pak by se zřejmě již od začátku roku 2024, začalo zaměstnancům z výplaty strhávat nemocenské pojištění (nyní nemocenské platí jen zaměstnavatel). Nemocenské pojištění pro zaměstnance by bylo 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 35 tisíc korun, by to 210 Kč měsíčně).

Dále se má snížit hranice, od které se platí zvýšená daň z výplaty. Nyní se daň 23%, platí až od čtyřnásobku průměrné mzdy. Nově by to bylo už od trojnásobku (cca nad 120 000 Kč hrubého měsíčně).

Vláda chce také zrušit všechny daňové uznatelné benefity (poukázky na kulturu, sport, a jiné). Resp. vláda zruší pouze daňovou uznatelnost. A bude na firmách, jestli benefity budou svým zaměstnancům i nadále poskytovat (většina firem dopředu hlásí, že benefity výrazně omezí).

Od roku 2024, by se také měly zrušit některé daňové slevy (například školkovné) nebo se zpřísní jejich podmínky (daňová sleva na manželku).

Mzdová kalkulačka: Výpočet čistého platu v roce 2023

Pro výpočet čisté mzdy v této kalkulačce, zadejte svoji hrubou mzdu a zvolte si daňové slevy:

Kalkulačka čistá mzda 2023
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Výpočet výplaty – kolik jsou daně v roce 2023?

V roce 2021, došlo k velké změně u výpočtu výplaty.  Došlo ke zrušení super hrubé mzdy. Díky tomu se všem zaměstnancům zvýšila čistá mzda (těm s vyšší výplatou, se mohla čistá mzda zvýšit i o několik tisíc korun).

V předchozích dvou letech se také postupně zvyšovala základní daňová sleva na poplatníka. V roce 2023, žádné takto zásadní změny nejsou (větší změny se plánují až pro rok 2024).

Daně by v roce 2023 měly zůstat stejné:

  • Daň z výplaty v roce 2023 = 15% z hrubé mzdy
  • Při příjmu nad 161 296 Kč je daň 23% (z částky nad 161 296 Kč)

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2023

V předchozích letech se zvyšovala daňová sleva na poplatníka. A poměrně nedávno se měnilo i daňové zvýhodnění na dítě. V roce 2023, se zvyšuje pouze daňová sleva za umístění dítěte ve školce (školkovné). Ostatní daňové slevy jsou stejné, jako v předchozím roce.

Daňové slevy 2023 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta 4 020 Kč 335 Kč
Daňová sleva za dítě ve školce 17300 Kč
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) 5000 Kč
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Výpočet výplaty pro DPP nebo DPČ

Sociální a zdravotní pojištění, a daně se platí z odměny  za práci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ale jenom někdy:

DPP (dohoda o provedení práce) = pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně, pak se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jenom daň ve výši 15% (tj. až 1500 Kč – je ale možné uplatnit daňovou slevu, pak může být daň 0 Kč).

DPP (dohoda o provedení práce) = pokud je příjem nad 10 000 Kč měsíčně, pak se platí sociální + zdravotní a daň (15%)

DPČ (dohoda o pracovní činnosti) = při příjmu do 3999 Kč měsíčně, se neplatí pojištění, pouze daň (15%)

DPČ (dohoda o pracovní činnosti) = při příjmu od 4000 Kč měsíčně, se odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Novela zákoníku práce 2023 – nárok na dovolenou u DPP a DPČ a další změny

V roce 2023, se bude projednávat změna zákoníku práce. Část změn, by mohla začít platit už na podzim 2023, další změny přijdou od začátku roku 2024.

Mezi hlavní změny, patří například nárok na dovolenou u práce na dohodu DPP a DPČ. Na dovolenou by byl nárok po odpracování alespoň 4 týdnů a minimálně 80 hodin.

U DPP a DPČ, bude nově nárok i na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek. Mění se i další podmínky pro dohody.

Mezi další změny v zákoníku práce, budou patřit nové podmínky pro možnost práce z domu (home-office). Měl by být nárok i na pušální náhradu za práci na dálku („příplatek za home-office“).