Od začátku roku 2024, se zvyšuje minimální mzda, minimální zdravotní pojištění, a bude se platit i vyšší sociální pojištění (nově 7,1%). Od 1. ledna 2024 začínají platit i další změny, které mají vliv na výpočet čisté mzdy v zaměstnání. Další změny budou i během roku.

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2024 (změny od ledna)

Od začátku roku 2024, platí několik novinek a změn, které se týkají i oblasti výpočtu výplaty v zaměstnání. Zvyšuje se minimální a zaručená mzda, zvyšuje se minimální zdravotní pojištění, a bude se platit i vyšší sociální pojištění. Dále se ruší i některé daňové slevy, nebo se sníží limit, od kterého se platí vyšší daně.

V minulém roce vláda prosadila konsolidační balíček (důchodovou reformu, daňovou reformu, a další úsporná opatření). Některá z těchto opatření, budou mít velký dopad i na výpočet výplaty – některé změny se projeví hned od ledna, další potom i během roku 2024.

Výpočet čisté mzdy 2024 – novinky a změny

 • Od 1. 1. 2024, se zvyšuje minimální mzda na 18 900 Kč (minimálně 112,50 Kč za hodinu – platí i pro DPP a DPČ)
 • Od 1. 1. 2024, se zvyšuje zaručená mzda – pro 1, 2 a 3 skupinu prací se zvýší o 1600 Kč, pro osmou skupinu prací se zvýší o 3200 Kč, pro ostatní skupiny se zaručená mzda v roce 2024 nemění
 • Od 1. 1. 2024, se zvyšuje minimální zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 552 Kč
 • V roce 2024 se bude z výplaty platit vyšší sociální pojištění – zvýšení na 7,1% (původně to bylo jenom 6,5%, nově je zahrnuto i nemocenské pojištění – 0,6% z hrubé mzdy)
 • V roce 2024 se mění limit pro zvýšenou daň z výplaty – sazba 23% se použije na příjem nad 131 901 Kč
 • V roce 2024 bude maximální příspěvek na stravování 116,20 Kč (platí pro stravenky, stravenkový paušál; nad tuto částku je to zdanitelný příjem)
 • Dochází k omezení benefitů pro zaměstnance (příspěvky od zaměstnavatele mohou být maximálně do 21 984 Kč za rok (resp. nad tuto hranici je to zdanitelný příjem))
 • Ruší se školkovné a daňová sleva pro studenta, mění se podmínky pro daňovou slevu za manželku (pouze pokud pečuje o dítě do 3 roků)
 • Od 1. ledna 2024 je u dohody DPP a DPČ nárok na placenou dovolenou
 • Od 1. července 2024 se zpřísní podmínky pro dohody – příjem nad 10 500 Kč nebo nad 17 500 Kč bude podléhat odvodům na sociální pojištění

Mzdová kalkulačka: Výpočet čistého platu v roce 2024

Pro výpočet čisté mzdy v této kalkulačce, zadejte svoji hrubou mzdu a zvolte si daňové slevy:

Kalkulačka čistá mzda 2024
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta
používaného k soukromým účelům:

Druh služebního auta
Výpočet

Výpočet výplaty – kolik jsou daně v roce 2024?

V roce 2021, došlo k velké změně u výpočtu výplaty.  Došlo ke zrušení super hrubé mzdy. Díky tomu se všem zaměstnancům zvýšila čistá mzda (těm s vyšší výplatou, se mohla čistá mzda zvýšit i o několik tisíc korun). Společně s tím se také postupně zvyšovala základní daňová sleva na poplatníka.

K tomu se ruší daňová sleva na studenta a školkovné. Mění se podmínky pro nárok na daňovou slevu na manželku. Ruší se možnost odpočtů pro  odborové příspěvky. Ruší se daňová uznatelnost pro nadlimitní stravenky. Omezí se možnosti benefitů pro zaměstnance (maximálně do 21 984 Kč za rok).

Jediné co se nemění, jsou sazby daně (nedochází ke zvýšení) – v roce 2024 platí:

 • Daň z výplaty v roce 2023 = 15% z hrubé mzdy
 • Při příjmu nad 131 901 Kč je daň 23% (z částky nad 131 901Kč)

Daňové slevy a zvýhodnění v roce 2024

Základní daňové slevy jsou stejné, jako v předchozím roce (tj. sleva za poplatníka, na dítě, pro invalidy a další jsou stejné, jako dříve).

Ruší se sleva pro studenty (doposud to bylo 4020 Kč za rok) a školkoné (doposud to bylo až 17300 Kč za rok). Mění se podmínky pro daňovou slevu na manželku (nově bude nárok jenom při péči o dítě do 3 roků).

Daňové slevy 2024 Roční sleva Měsíční sleva
Daňová sleva na poplatníka 30 840 Kč 2 570 Kč
Daňová sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 Kč 1 345 Kč
Daňová sleva na manželku 24 840 Kč
Daňová sleva na manželku ZTP/P 49 680 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (I. a II. stupeň) 2 520 Kč 210 Kč
Daňová sleva pro invaliditu (III. stupeň) 5 040 Kč 420 Kč
Daňová sleva na studenta zrušeno
Daňová sleva za dítě ve školce zrušeno
Daňová sleva na evidenci tržeb (EET) zrušeno
Daňové zvýhodnění na první dítě 15 204 Kč 1 267 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě 22 320 Kč 1 860 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě (a všechny další děti) 27 840 Kč 2 320 Kč
Dítě s průkazem ZTP/P
Daňové zvýhodnění na první dítě ZTP/P 30 408 Kč 2 534 Kč
Daňové zvýhodnění na druhé dítě ZTP/P 44 640 Kč 3 720 Kč
Daňové zvýhodnění na třetí dítě ZTP/P (a všechny další děti) 55 680 Kč 4 640 Kč

Výpočet výplaty pro DPP nebo DPČ

Sociální a zdravotní pojištění, a daně se platí z odměny  za práci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ale jenom někdy.

V první polovině roku 2024 (do 30. 6. 2024) je to zatím beze změn:

 • DPP (dohoda o provedení práce) = pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně, pak se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jenom daň ve výši 15% (tj. až 1500 Kč – je ale možné uplatnit daňovou slevu, pak může být daň 0 Kč).
 • DPP (dohoda o provedení práce) = pokud je příjem nad 10 000 Kč měsíčně, pak se platí sociální + zdravotní a daň (15%)
 • DPČ (dohoda o pracovní činnosti) = při příjmu do 3999 Kč měsíčně, se neplatí pojištění, pouze daň (15%)
 • DPČ (dohoda o pracovní činnosti) = při příjmu od 4000 Kč měsíčně, se odvádí sociální a zdravotní pojištění.

Podmínky pro dohody se budou měnit od 1. července 2024 – nově bude zaveden limit pro placení pojištění:

 • příjem nad 10 500 Kč
 • příjem nad 17 500 Kč

Od 1. 7. 2024 se budou všechny dohody evidovat u ČSSZ a může vznikat povinnost platit sociální pojištění i tam, kde se to doposud nemuselo.

Novela zákoníku práce – nárok na dovolenou u DPP a DPČ a další změny

V roce 2023, byla schválena změna zákoníku práce. Část změn, začala platit už na podzim 2023, další změny přijdou od začátku roku 2024.

Mezi hlavní změny, patří například nárok na dovolenou u práce na dohodu DPP a DPČ. Na dovolenou je nárok po odpracování alespoň 4 týdnů a minimálně 80 hodin.

U DPP a DPČ, je nárok i na příplatky za práci v noci, o víkendu nebo ve státní svátek. Mění se i další podmínky pro dohody.

Mezi další změny v zákoníku práce, patří nové podmínky pro možnost práce z domu (home-office). Je nárok i na paušální náhradu za práci na dálku („příplatek za home-office“).

Daňová reforma 2024 – změny pro výpočet výplaty od roku 2024

Během roku 2023, byl schválen velký balík změn (daňová a důchodová reforma, úsporná opatření a další změny – celkem se změnilo přes 60 zákonů). Část těchto změn, ovlivňuje i výpočet výplaty v roce 2024. A nejsou to jen pozitivní změny.

Od začátku roku 2024, se začalo zaměstnancům z výplaty strhávat nemocenské pojištění (dříve nemocenské platil jen zaměstnavatel). Nemocenské pojištění pro zaměstnance je 0,6% z hrubé mzdy (při hrubé mzdě 35 tisíc korun, by to 210 Kč měsíčně).

Dále se snížila hranice, od které se platí zvýšená daň z výplaty. Dříve se daň 23%, platila až od čtyřnásobku průměrné mzdy. Nově to je už od trojnásobku (cca nad 132 000 Kč hrubého měsíčně).

Vláda také omezila různé benefity (poukázky na kulturu, sport, a jiné). Nově platí omezení, pro daňovou uznatelnost – maximálně do jedné poloviny průměrné mzdy (21 984 Kč v roce 2024).

Od roku 2024, se také zrušily některé daňové slevy (například školkovné) nebo se zpřísní jejich podmínky (daňová sleva na manželku).