V roce 202,1 se může zvýšit čistá mzda všem zaměstnancům (soukromým, státním, částečně i těm kdo pracují na DPP nebo DPČ). V této nové mzdové kalkulačce si můžete spočítat, o kolik se vám zvýší čistá výplata v roce 2021. I zaměstnanec s minimální mzdou, si může polepšit až o 1000 Kč.

Kalkulačka: Výpočet čisté mzdy 2021

V roce 2021, by se mohla skoro všem zaměstnancům zvýšit čistá mzda. A to díky tomu, že bude zrušena superhrubá mzda a sníží se daně. Také by mělo dojít ke zvýšení daňové slevy pro zaměstnance. Nebo se zvyšuje i minimální mzda (od 1. 1. 2021 je to 15 200 Kč, o 600 Kč více než v roce 2020).

Všechny tyto změny, mohou vést k podstatnému zvýšení čisté výplaty. Týká se to jak státních zaměstnanců, tak i těch v soukromé sféře. Nový výpočet výplaty, by se mohl týkat i těch, kdo pracují na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti). U nich ale záleží na výši měsíčního příjmu.

Aktualizace 1. 1. 2021

Zákon vyšel ve sbírce zákonů 31. 12. 2020, většina změn tak definitivně platí již od 1. ledna 2021:

 • od 1. 1. 2021 dochází ke zrušení superhubé mzdy, nově se daň u výplaty bude počítat jen z hrubé mzdy
 • daň v roce 2021 bude 15% z hrubé mzdy (z částky nad 141 764 Kč to bude 23%)
 • od 1. 1. 2021 se zvyšuje základní daňová sleva na poplatníka o 3000 Kč (zvýšení se na 27 840 Kč za rok, tj. 2320 Kč měsíčně)
 • od 1. 1. 2022 se sleva na poplatníka zvýší opět o 3000 Kč (zvýšení na 30 840 Kč za rok)
 • změny výpočtu čisté mzdy se projeví od února 2021 (poprvé u výplaty za leden, výplata v lednu, která je za prosinec se počítá podle starých pravidel)
 • změny se týkají i příjmu z DPP nebo DPČ

Výpočet v kalkulačce je aktualizován podle podmínek platných od 1. 1. 2021

Mzdová kalkulačka: Výpočet čistého platu v roce 2021

Pro výpočet čisté mzdy v této kalkulačce, zadejte svoji hrubou mzdu a zvolte si daňové slevy:

Kalkulačka čistá mzda 2021
Hrubá měsíční mzda

Podepsané daňové prohlášení
(u zaměstnavatele)
Stanoven minimální vyměřovací základ (*)

(*) Zadejte "NE", pokud jste student, rodič na mateřské nebo rodičovské, invalidní důchodce, či obecně v kategorii státních pojištěnců.

Počet nezaopatřených dětí bez ZTP/P

Počet nezaopatřených dětí se ZTP/P

Sleva na dani - student
Sleva na dani - invalidní důchodce
Průkaz ZTP/P
Cena služebního auta používaného k soukromým účelům:

Výpočet

Zrušení superhrubé mzdy v roce 2021

V roce 2021 by se měl změnit výpočet čisté mzdy pro zaměstnance (soukromé i státní). Daň z výplaty, která se již od roku 2008 počítá ze superhrubé mzdy (která je o 33,8% vyšší než hrubá mzda), by se měla počítat jen z hrubého platu.

Daně by v roce 2021 měly zůstat stejné:

 • Daň z výplaty v roce 2020 = 15% ze superhrubé mzdy (+ 7% solidární daň u vysokého příjmu)
 • Daň z výplaty v roce 2021 = 15% z hrubé mzdy (nebo 23% z příjmu nad cca 141 764 Kč)

I když procentuální výše daně zůstane stejná (15%), reálně se daň sníží o cca jednu čtvrtinu.

Doposud se totiž daň z výplaty počítala z vyšší částky (ze superhrubé mzdy), a takto vypočítaná daň, reálně odpovídala cca 20,1% hrubé mzdy. V roce 2021 už to bude jen 15% hrubé mzdy.

Zvýšení daňové slevy pro zaměstnance v roce 2021

A není to jen snížení vypočítané daně z výplaty. V roce 2021 by se měla zvýšit i základní daňová sleva pro zaměstnance:

 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2020 = 24 840 Kč ročně (2070 Kč měsíčně)
 • Daňová sleva na poplatníka v roce 2021 = 27 840 Kč ročně (2320Kč měsíčně)
 • zvýšení o 250 Kč měsíčně

Zaměstnanci s trochu vyšší mzdou, si tak od snížené daně (sníží se díky zrušení superhrubé mzdy), budou moci odečíst vyšší daňovou slevu. Takže zaplatí nižší nebo žádnou daň. A díky tomu se jim zvýší čistá výplata ještě více.

Kolik bude čistá mzda pro zaměstnance v roce 2021

Pro orientační představu, jak by se mohlo projevit zvýšení daňové slevy a zrušení superhrubé mzdy se můžete podívat na následující tabulku. Je zde proveden modelový výpočet čisté mzdy, pro zaměstnance, který nemá děti, a neuplatňuje další daňové slevy (kromě té základní), v roce 2021:

Tabulka: Zvýšení čisté mzdy v roce 2021

V tabulce je vidět, že i pro zaměstnance s minimální mzdou (minimální mzda v roce 2021, je 15 200 Kč), se čistá výplata může zvýšit skoro o 1000 Kč.

Pro zaměstnance s hrubou mzdou 25 tisíc korun, jsou to už 2000 Kč. Pro zaměstnance s průměrnou mzdou (cca 35 tisíc korun hrubého), je to zvýšení čisté mzdy o 2500 Kč.

Hrubá mzda Čistá mzda 2020 Čistá mzda 2021 Zvýšení
15 200 Kč 12 538 Kč 13 528 Kč 990 Kč
20 000 Kč 15 850 Kč 17 644 Kč 1 794 Kč
25 000 Kč 19 295 Kč 21 344 Kč 2 049 Kč
30 000 Kč 22 740 Kč 25 044 Kč 2 304 Kč
35 000 Kč 26 185 Kč 28 744 Kč 2 559 Kč
40 000 Kč 29 630 Kč 32 444 Kč 2 814 Kč
45 000 Kč 33 075 Kč 36 144 Kč 3 069 Kč
50 000 Kč 36 535 Kč 39 844 Kč 3 309 Kč
55 000 Kč 39 980 Kč 43 544 Kč 3 564 Kč
60 000 Kč 43 425 Kč 47 244 Kč 3 819 Kč

Kdy začne platit nový výpočet čisté mzdy – kdy se mi zvýší výplata?

Popisované zrušení superhrubé mzdy a zvýšení daňové slevy pro zaměstnance, schválil parlament již na konci listopadu 2020. V průběhu prosince 2020, musí změnu schválit ještě senát a prezident.

Pokud bude změna schválena, tak aby začala platit od 1. 1. 2021, pak se nový výpočet projeví ve výplatě za leden, kterou zaměstnanci dostávají v únoru.

V lednu 2021, kdy je vyplácena ještě výplata za prosinec, by výpočet čisté mzdy probíhal podle pravidel platných v roce 2020. Ke zvýšení čisté mzdy pro zaměstnance, tedy může dojít nejdříve od února 2021.

Nový výpočet výplaty i pro DPP nebo DPČ

Změna výpočtu čisté mzdy (výplaty) pro zaměstnance, může ovlivnit i výpočet odměny za práci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ale jenom někdy:

DPP (dohoda o provedení práce) = pokud je příjem do 10 000 Kč měsíčně, pak se neplatí sociální a zdravotní pojištění, jenom daň ve výši 15% (tj. až 1500 Kč – je ale možné uplatnit daňovou slevu, pak může být daň 0 Kč). Zde se změna výpočtu čisté mzdy nijak neprojeví.

DPP (dohoda o provedení práce) = pokud je příjem nad 10 000 Kč měsíčně, pak se platí sociální + zdravotní a daň (15%) se počítala také ze superhrubé mzdy. V tomto případě by se příjem z DPP zvýšil, podobně jako u klasické výplaty

DPČ (dohoda o pracovní činnosti) = při příjmu do 3000 Kč měsíčně (v roce 2020) nebo do 3499 Kč měsíčně (v roce 2021), se neplatí pojištění, pouze daň (15%). Zde se změna výpočtu neprojeví

DPČ (dohoda o pracovní činnosti) = při příjmu od3500 Kč měsíčně (v roce 2021), se odvádí sociální a zdravotní pojištění. V tomto případě se počítala daň ze superhrubé mzdy, nový výpočet výplaty by se projevil, z DPČ by byla vyšší čistá odměna.