Sociální dávky (ty opakované) se vyplácí měsíčně. A to zpravidla po uplynutí měsíce, za který náleželi.

Výplatní termín sociálních dávek – kdy chodí dávky na účet?

Zajímalo by vás, jaký je výplatní termín sociálních dávek? Kdy by vám měl na účet přijít třeba příspěvek na bydlení, rodičovská, přídavky na dítě, nebo i jiné sociální dávky? V následujícím textu se podíváme na to, jak je to s termíny výplaty u sociálních dávek.

Kdy se vyplácí sociální dávky

U sociálních dávek je nutné rozlišovat mezi pravidelně se opakujícími sociálními dávkami (třeba rodičovský příspěvek, přídavky na dítě, přídavky na bydlení, dávky hmotné nouze jako příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení a další).  A mezi jednorázově vyplácenými sociálními dávkami, jako je třeba porodné, pohřebné nebo mimořádná okamžitá pomoc ve hmotné nouzi.

Jednorázově vyplácené sociální dávky se vyplácí zpravidla do 30 dní od podání žádosti a doložení všech potřebných dokladů. Opakovaně vyplácené sociální dávky, se pak vyplácí, v pravidelné výplatní termíny.

Výplatní termín sociálních dávek

Sociální dávky (ty opakované) se vyplácí měsíčně. A to zpravidla po uplynutí měsíce, za který náleželi. Pokud vám tedy například za měsíc leden vznikne nárok na nějaké sociální dávky, měly by vám být vyplaceny v únoru.

Výplatní termín sociálních dávek je stanoven na jednotlivých Úřadech práce samostatně. Každá pobočka (okres), tak může mít jiné výplatní termíny. Někde to může být jen jeden den v měsíci, někdo to jsou i dva různé dny v měsíci a někde dokonce 3 různé termíny – například 5, 15 a 25 den v měsíci.

Pokud máte nastavenu výplatu dávek na účet, tak byste je měli dostat +/- v příslušný výplatní termín. Pokud vám ale chodí sociální dávky na účet, tak to může být i o 5 – 7 dní později. Záleží také, jestli výplatní termín nevychází na víkend nebo na státní svátek.

A aby to nebylo tak jednoduché, čas od času dochází na Úřadu práce k různým změnám v systémech, pro výplatu dávek, a pak může dojít ke zpoždění i o několik dní (a někdy dokonce i déle).

Kdy chodí sociální dávky na účet?

Jak již bylo zmíněno výše – pokyny k výplatě sociálních dávek jsou předávány v příslušný výplatní den v měsíci. Peníze by vám tak měli přijít na účet obvykle do 24 hodin (záleží i na tom, u jaké banky máte účet).

Konkrétní termín výplaty sociální dávky, tedy to kdy vám dorazí na účet v bance, se pak může lišit podle měsíce (třeba jak zrovna vychází víkendy nebo státní svátky) nebo i podle toho, v jaké bance máte vedený účet. Zpravidla ale platí, že byste sociální dávky měli dostat na účet nejpozději do 20 v měsíci.

Kdy chodí sociální dávky na složenku na poštu?

Pokud jsou sociální dávky vypláceny formou poštovní poukázky (na složenku), pak Česká pošta obdrží pokyny také v příslušný výplatní termín v konkrétním měsíci (stejně jako u výplaty na bankovní účet). Česká pošta má 10 dní na to, aby vytiskla složenky a doručila je až finálním příjemcům jednotlivých sociálních dávek. Takže složenkou na poštu chodí dávky se zpožděním.

Zpravidla tedy platí, že sociální dávky vyplácené na složenku na poštu chodí o 2 – 4 dny později než ty na účet.

Výplata sociálních dávek v hotovosti?

Sociální dávky se zpravidla nevyplácí v hotovosti. Pouze bezhotovostně na bankovní účet nebo složenkou na poštu.

Pouze u dávek pomoci ve hmotné nouzi je možné v oprávněných případech provést vyplacení sociálních dávek i v hotovosti. Pak se dávky vyplácí na příslušné pobočce Úřadu práce.