Po skončení podnikání (nebo při přerušení), může mít OSVČ nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpora pro živnostníky se vypočítá z vyměřovacího základu, a vychází jen poměrně velmi nízká. V roce 2024, by minimální podpora mohla být 8574 Kč v prvním a druhém měsíci, pak je to méně.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2024 – kolik je podpora po ukončení podnikání OSVČ?

Na podporu v nezaměstnanosti mají po výpovědi nárok zaměstnanci (nárok je někdy i u práce na dohodu DPP a DPČ). Na podporu od Úřadu práce, mohou mít nárok i podnikatelé, při ukončení nebo přerušení podnikání.

Připravili jsme pro vás kalkulačku, kolik je podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024. Podíváme se, jaké podmínky musí živnostník splnit, aby měl nárok na podporu v nezaměstnanosti. A co je potřeba si připravit, před návštěvou na Úřadu práce.

Kalkulačka: výpočet podpory v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024

U zaměstnanců (včetně DPP a DPČ), se podpora v nezaměstnanosti vypočítá z průměrné čisté výplaty (průměrný čistý měsíční výdělek), v posledním ukončeném zaměstnání (průměr za předchozí ukončené kalendářní čtvrtletí).

Výpočet podpory pro OSVČ, se ale provádí jinak (podnikatelé nedostávají výplatu). Pro výpočet podpory u živnostníků, je rozhodující jejich vyměřovací základ, pro sociální (důchodové) pojištění. Podpora tedy závisí i na tom, jaký je zisk z podnikání (a jak vysoké se platí odvody na sociální pojištění).

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024 OSVČ
Kolik je vám roků?

Sociální pojištění měsíčně

Výpočet

Nárok na podporu při přerušení nebo ukončení podnikání 2024

Na podporu od Úřadu práce, může mít OSVČ nárok jak při ukončení podnikatelské činnosti, tak i při přerušení podnikání.

Přerušení podnikání je možné provést v podstatě kdykoliv (musí se nahlásit na živnostenském úřadu, na zdravotní pojišťovnu, na ČSSZ a na Finanční úřad).

Podmínky pro nárok na podporu pro OSVČ, jsou v zásadě stejné jako u zaměstnanců. I živnostník musí splňovat „minimální odpracovanou dobu“ (doba účasti na důchodovém pojištění) – tj. minimálně 12 měsíců během posledních 2 roků.

Na podporu v nezaměstnanosti tedy může mít podnikatel nárok po jednom roce podnikání. Nebo případně i dříve, pokud by mu do období posledních 2 roků, spadalo i nějaké předchozí zaměstnání (nebo nějaká náhradní doba zaměstnání, jako je například rodičovská, dlouhodobá pracovní neschopnost po skončení zaměstnání, dobrovolnická činnost, péče o osobu závislou na péči, apod.).

Kolik je podpora v nezaměstnanosti pro živnostníky v roce 2024?

Výpočet podpory pro OSVČ je v zásadě stejný, jako u zaměstnanců. Rozdíl je pouze v tom, že podpora se nepočítá z čisté mzdy (z průměrného čistého výdělku), ale z vyměřovacího základu:

 • První a druhý měsíc je nárok na 65% z vyměřovacího základu
 • Třetí a čtvrtý měsíc je nárok na 50% z vyměřovacího základu
 • Pátý měsíc (a další) je nárok na 45% z vyměřovacího základu

Jak dlouho budu mít nárok na podporu po skončení podnikání?

I doba, po kterou je nárok na podporu pro nezaměstnané, je stejná pro zaměstnance i pro podnikatele. Záleží pouze na věku nezaměstnané osoby:

 • 5 měsíců při věku do 50 roků
 • 8 měsíců při věku od 50 do 55 roků
 • 11 měsíců při věku od 55 roků

Minimální podpora v nezaměstnanosti pro OSVČ v roce 2024

Konkrétní výpočet podpory v nezaměstnanosti, bude vycházet z vyměřovacího základu. Příslušné potvrzení vystaví ČSSZ při ukončení nebo přerušení podnikání.

Pro orientační představu, kolik by mohla být podpora, je možné použít kalkulačku pro výpočet podpory (viz výše), nebo se můžete podívat, jak by vypadal výpočet při placení minimální zálohy na sociální pojištění.

Minimální sociální pojištění pro OSVČ

 • Minimální záloha v roce 2023 = 2 944 Kč (vyměřovací základ 10 081 Kč)
 • Minimální záloha v roce 2024 = 3 852 Kč (vyměřovací základ 13 191 Kč)

Tabulka: Výpočet minimální podpory pro živnostníky 2024

Podpora v nezaměstnanosti OSVČ min. vyměřovací základ 2023 (10 081 Kč) min. vyměřovací základ 2023 (13 191 Kč)
První a druhý měsíc (65%) 6 553 Kč 8 574 Kč
Třetí a čtvrtý měsíc (50%) 5 041 Kč 6 596 Kč
Pátý měsíc a další (45%) 4 536 Kč 5 936 Kč

Co si připravit před návštěvou na Úřadu práce – jaké dokumenty a potvrzení?

Podporu v nezaměstnanosti je možné vyřídit na kterémkoliv Úřadu práce (nemusí to být jenom v místě trvalého bydliště, ale kdekoliv v ČR).

Před návštěvou na ÚP, je dobré připravit dokumenty, které jsou potřeba pro vyřízení podpory:

 • Potvrzení o době účasti na důchodovém pojištění
 • Potvrzení o posledním vyměřovacím základu
 • vystaví ČSSZ po ukončení nebo přerušení podnikání
 • žádost o potvrzení, je možné na ČSSZ poslat i emailem (nebo datovou schránkou), společně s oznámením o ukončení/přerušení podnikání (musí být oznámeno do 8 dní)

Kromě výše uvedených potvrzení od ČSSZ (které jsou nezbytně nutné, aby vznikl nárok na podporu, a pro výpočet podpory), mohou být potřeba i další dokumenty a potvrzení – osobní doklady, doklady o předchozích zaměstnáních (pokud spadají do období posledních 2 roků), doklady o náhradní době zaměstnání (pokud spadají do období posledních 2 roků), potvrzení o zdravotním stavu (pokud má podnikatel nějaké zdravotní omezení, nebo například nárok na invalidní důchod), apod.

Žádost o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání a Žádost o podporu v nezaměstnanosti, je možné vyplnit i online (viz formuláře na webu MPSV), a odeslat emailem, datovou schránkou nebo poštou.

Nárok na další sociální dávky od Úřadu práce

Vzhledem k tomu, že podpora pro OSVČ po skončení podnikání vychází obvykle jen velmi nízká, tak může být nárok i na další sociální dávky od Úřadu práce. A to buď hned po skončení podnikání, nebo i později, po skončení výplaty podpory v nezaměstnanosti.

Mezi hlavní sociální dávky, patří především příspěvek na bydlení (nárok je, pokud jsou náklady na bydlení vyšší, než 30% průměrného příjmu). Nebo to mohou být i přídavky na dítě (nárok mají rodiny, s průměrným příjmem do 3,4 násobku životního minima). Nebo to může být například i příspěvek na živobytí.