Pojištění pro samoplátce se od 1. 1. 2024 zvýší. Bude se platit vyšší zdravotní pojištění. A zvýší se i sociální (důchodové) pojištění. Více budou platit jak podnikatelé (živnostníci), tak i osoby bez zdanitelných příjmů (samoplátci).

Minimální sociální a zdravotní pojištění pro samoplátce – zvýšení od 1. 1. 2024

Za zaměstnance platí pojištění firma (zaměstnavatel). Podnikatelé si platí povinné odvody sami. Za někoho platí pojištění stát. A část lidí má povinnost platit si pojištění sama, jako samoplátce.

Od začátku roku 2024, dochází ke zvýšení minimálního pojištění pro samoplátce. Zvýší se minimální zdravotní pojištění (zvýšení o 216 Kč). A zvýší se i minimální sociální (důchodové) pojištění pro samoplátce (zvýšení o 255 Kč).

Kdo musí platit zdravotní pojištění jako samoplátce?

Placení zdravotního pojištění je povinné vždy. To je rozdíl oproti sociálnímu pojištění, které se povinně platí jenom někdy. Pokud neplatí zdravotní pojištění stát nebo zaměstnavatel, pak si ho musí každý platit sám.

Kdo si musí sám platit zdravotní pojištění:

 • Alespoň minimální zálohu na zdravotní musí platit všichni OSVČ hlavní (hned od začátku podnikání)
 • Zdravotní pojištění je povinné i pro část OSVČ vedlejších (zdravotní se obvykle neplatí jenom v prvním roce podnikání, nebo pokud je to vedlejší příjem při zaměstnání)
 • Zdravotní pojištění musí někdy platit i dohodáři (pokud mají příjem z dohody DPP do 10 000 Kč měsíčně, nebo z dohody DPČ do 4000 Kč měsíčně, a zdravotní za ně neplatí stát)
 • Zdravotní pojištění si musí platit i nezaměstnaní, kteří nejsou vedeni v evidenci Úřadu práce
 • Pojištění je nutné platit i během neschopenky po skončení zaměstnání, pokud není nárok na nemocenské dávky
 • Obecně je nutné platit pojištění vždy, pokud ho neplatí stát nebo zaměstnavatel (je pouze několik málo výjimek, například dlouhodobý pobyt v zahraničí)

Stát platí zdravotní pojištění především za děti a studenty do 26 roků, za důchodce, za nezaměstnané na Úřadu práce, za maminky na mateřské nebo rodičovské, nebo i během neschopenky, a v mnoha dalších případech (viz: za koho platí zdravotní pojištění stát).

Kolik je minimální zdravotní pojištění pro samoplátce v roce 2024?

Minimální pojištění pro samoplátce se odvíjí od toho, kolik je minimální mzda. Minimální mzda se od 1. 1. 2024, zvýší na 18 900 Kč. A kvůli tomu, se zvýší i minimální zdravotní pojištění pro OBZP (osoby bez zdanitelných příjmů, samoplátci).

Minimální zdravotní 2024:

 • Minimální pojištění je 13,5% z minimální mzdy, v roce 2024 je to 13,5% z 18 900 Kč
 • Minimální měsíční platba = 2 552 Kč
 • Zvýšení o 216 Kč (v roce 2023 to bylo 2336 Kč)

Něco jiného je minimální zdravotní pojištění pro OSVČ. I podnikatelé budou v roce 2024 platit vyšší zálohy na pojištění. U nich se ale minimální záloha vypočítá z průměrné mzdy. A v roce 2024 budou platit minimálně 2968 Kč měsíčně.

Kdo si musí platit sociální pojištění jako samoplátce?

Za zaměstnance platí sociální pojištění firma (zaměstnavatel). Podnikatelé si platí sociální (důchodové) pojištění sami. Sociální nemusí platit pouze OSVČ vedlejší s nízkým příjmem (zisk z podnikání do 105 521 Kč v roce 2024).

V ostatních případech už ale není placení sociálního pojištění povinné. Je to jiné, než u zdravotního pojištění, které se musí povinně platit téměř vždy.

Sociální pojištění ani za nikoho neplatí stát (ani za studenty, ani za důchodce, ani během mateřské nebo rodičovské, ani za nezaměstnané).

U sociálního (důchodového) pojištění, je možné dobrovolné placení jako samoplátce. Má to smysl především pro lidi, kterým chybí potřebné roky pro nárok na důchod.

Důchodové pojištění se dá doplatit i zpětně (maximálně 1 rok nazpět, nebo konkrétní doby, kde to umožňuje zákon). Nebo je možné placení i pravidelných měsíčních plateb jako samoplátce.

Kolik je minimální sociální (důchodové) pojištění pro samoplátce v roce 2024?

Minimální dobrovolné důchodové pojištění, se vypočítá z průměrné mzdy (28% z jedné čtvrtiny průměrné mzdy). Průměrná mzda pro výpočet pojištění, je v roce 2024 stanovena na 43 967 Kč

Minimální sociální (důchodové) pojištění 2024

 • Minimální pojištění je 28% z jedné čtvrtiny ze 43 967 Kč
 • Minimální dobrovolné důchodové pojištění = 3 078 Kč
 • Zvýšení o 255 Kč (v roce 2023 to bylo 2823 Kč)

Něco jiného je minimální sociální pojištění pro OSVČ. Pro podnikatele se v roce 2024, zvyšuje minimální sociální pojištění na 3852 Kč (pro OSVČ hlavní) nebo na 1413 Kč (pro OSVČ vedlejší). Bude se zvyšovat i paušální daň pro živnostníky (která v sobě zahrnuje sociální a zdravotní pojištění).