Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, musí být odpracováno minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky (posledních 24 měsíců). Jako odpracovaná doba, se může počítat i práce na dohodu, podnikání, rodičovská dovolená, neschopenka nebo péče o blízkou osobu.

Minimální odpracovaná doba pro nárok na podporu v nezaměstnanosti (změna od 1. ledna 2024)

Když přijdete o zaměstnání, nebo i po skončení s podnikání, můžete jít na Úřad práce. Ve většině případů bývá nárok na podporu v nezaměstnanosti. Neplatí to ale vždy. Pro nárok na podporu, musí být splněna podmínka minimální odpracované doby.

Na podporu v nezaměstnanosti, obvykle není nárok po skončení studia na střední nebo vysoké škole. Nárok nemusí být ani při ukončení zaměstnání, ve kterém pracujete jen krátkou dobu. Nebo pokud předchozím zaměstnáním, byla jen dohoda o provedení práce (s příjmem do 10 000 Kč).

Nárok na podporu ale může být, i když nekončíte v zaměstnání (nebo s podnikáním). Na podporu může být nárok i po skončení rodičovské, po skončení dlouhodobé neschopenky, nebo pokud jste pečovali o blízkou osobu (nebo i v dalších případech – viz dále).

Jaká je minimální odpracovaná doba v zaměstnání, pro nárok na podporu od Úřadu práce

Pro nárok na podporu v nezaměstnanosti, musíte mít „odpracováno“ minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky.

Je nutné mít 12 celých kalendářních měsíců účasti na důchodovém pojištění (viz dále), za předcházejících 24 měsíců, před začátkem evidence na Úřadu práce).

Někdy ale samotných 12 měsíců za poslední 2 roky nestačí. Týká se to především situací, kdy jste na Úřadu práce podruhé krátce po sobě.

Kolik je podpora v nezaměstnanosti – výpočet podpory od Úřadu práce

Podpora v nezaměstnanosti se vypočítá z průměrného čistého měsíčního výdělku v posledním (ukončeném) zaměstnání.

U podnikatelů (OSVČ) se podpora v nezaměstnanosti vypočítá z vyměřovacího základu (pro sociální pojištění).

Pouze v některých případech (například po skončení rodičovské nebo nemocenské), se podpora počítá jinak – z průměrné mzdy v ČR (a taková podpora je jen velmi nízká)

Kalkulačka podpora v nezaměstnanosti 2024
Kdo dal výpověď?

* Pokud je podána výpověď bez vážného důvodu, nebo pokud je pracovní poměr ukončený dohodou (bez vážného důvodu), je podpora v nezaměstnanosti nižší (vážné důvody pro výpověď definuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, konkrétně pak § 5c - podrobněji níže.)
Při výpovědi ze strany zaměstnavatele nebo ze strany zaměstnance, při vážných důvodech, je podpora vyplácena v plné výši.
Při výpovědi z důvodu hrubého porušení pracovní kázně, pak nárok na podporu nevzniká vůbec.

Kolik je vám roků?

Čistá mzda

Výpočet

Kalkulačka – výpočet podpory v nezaměstnanosti v roce 2024:

Jaká je minimální odpracovaná doba, pro nárok na další podporu v nezaměstnanosti

Pokud jste nezaměstnaní, máte nárok na podporu v nezaměstnanosti a následně nastoupíte do nového zaměstnání, kde skončíte ještě během zkušební doby, pak nemusí být nárok na další podporu v nezaměstnanosti.

Při opakované žádosti o podporu v nezaměstnanosti, záleží i na tom, zda byla předchozí podpora vyčerpána celá nebo ne.

Na podporu je nárok 5 až 11 měsíců. Pokud byla předchozí podpora vyplácena celých 5, 8 nebo 11 měsíců, tak platí jiné podmínky, než když to nebylo celých 5, 8 nebo 11 měsíců.

Minimální odpracovaná doba v novém zaměstnání:

 • Méně než 5 měsíců v novém zaměstnání – na podporu je nárok, jen pokud nebyla předchozí podpora vyčerpána celá (je ale nárok, jen na zbývající část předchozí doby)
 • Minimálně 5 měsíců v novém zaměstnání – na podporu je nárok, pokud nebyla vyčerpána celá podpora (je nárok na dalších 5 až 11 měsíců)
 • Minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání – je nárok na další podporu bez omezení (nárok je, i když byla předchozí podpora vyčerpána celá, je nárok na dalších 5 až 11 měsíců)

Změna podmínek od ledna 2024 – prodloužení minimální odpracované doby, pro nárok na podporu

Od začátku roku 2024 (od 1. 1. 2024), začíná platit několik změn, které se budou týkat podpory v nezaměstnanosti.

Jednou ze změn (od začátku roku 2024), je prodloužení minimální odpracované doby, po které může být nárok na další podporu v nezaměstnanosti.

Pokud byl někdo dlouhodobě zaměstnaný, a pak přijde o práci, tak bude stále platit stejná podmínka – minimálně 12 měsíců za poslední 2 roky.

Měnit se bude minimální doba v novém zaměstnání, po předcházející evidenci na Úřadu práce. Namísto dřívějších minimálních 3 měsíců (nebo 6 měsíců) v novém zaměstnání, bude nutné odpracovat minimálně 5 měsíců (nebo 9 měsíců).

Na další podporu v nezaměstnanosti, bude v roce 2024 nárok:

 • Méně než 5 měsíců v novém zaměstnání – bude nárok jen na zbytek předchozí podpory (zbývající část nevyčerpané doby)
 • Minimálně 5 měsíců v novém zaměstnání – bude nárok na další podporu, pokud ta předchozí nebyla vyčerpána celá
 • Minimálně 9 měsíců v novém zaměstnání – bude nárok na další podporu, i když ta předcházející byla vyčerpána celá

Co se počítá jako odpracovaná doba pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Pro lepší pochopení, jaká je minimální „odpracovaná doba“, aby vám na Úřadu práce přiznali nárok na podporu, je nutné nejprve vyjasnit, co se počítá jako „odpracovaná doba“.

Jako odpracovaná doba, pro nárok na podporu v zaměstnání, se počítá práce v nějakém zaměstnání, kde za vás zaměstnavatel odvádí sociální (důchodové) pojištění. Jedná se tedy o pracovní nebo služební poměr (jestli je to na dobu určitou, nebo neurčitou nehraje roli).

Jako odpracovaná doba, se může počítat i práce na dohodu:

 • U dohody o provedení práce (DPP), se ale počítají jen ty měsíce, kdy byl příjem vyšší než 10 000 Kč (pak zaměstnavatel odvádí pojištění)
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ), musí být příjem od 4000 Kč

Jako odpracovaná doba, se počítá i podnikání (podnikatelé si platí sociální (důchodové) pojištění sami).

Jako odpracovaná doba, se ale může počítat i náhradní doba zaměstnání (náhradní doba důchodového pojištění):

 • Rodičovská dovolená (resp. doba péče o dítě až do jeho 4 roků)
 • Nemocenská po skončení zaměstnání (počítá se neschopenka během zaměstnání, nebo i po skončení zaměstnání – pokud je nárok na nemocenské dávky)
 • Péče o blízkou osobu (péče o osobu ve II., III. nebo IV. stupni závislosti na péči)
 • Výkon dobrovolnické služby
 • Pobírání invalidního důchodu (III. stupeň invalidity)
 • A případně i další…

Co se nepočítá jako odpracovaná doba, pro nárok na podporu v nezaměstnanosti

Do odpracované doby, se nezapočítá například nějaká brigáda (přivýdělek), kterou máte v době, kdy jste vedeni na Úřadu práce jako nezaměstnaní.

Na Úřadu práce, si mohou nezaměstnaní přivydělat až 9 450 Kč měsíčně. Je možné pracovat na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), nebo v pracovním či služebním poměru. Taková práce, se ale nezapočítá pro budoucí nárok na další podporu v nezaměstnanosti.

Pro nárok na podporu od Úřadu práce, se nezapočítává ani studium na střední nebo vysoké škole. Nepočítá se ani péče o dítě do 7 roků (nebo o dvě děti do 15 roků).  Nebo práce na dohodu DPP s příjmem do 10 000 Kč. A různé další činnosti.