Během epidemie koronaviru COVID-19, je i v roce 2021 nárok na zvýšené ošetřovné. Krizové ošetřovné během epidemie, je 70% (minimálně 400 Kč za den). Nárok na OČR, je u dětí mladších než 10 roků, při zavřené škole, mateřské školce nebo z důvodu karantény. Nárok na OČR mohou mít i zaměstnanci na DPP nebo DPČ.

Kalkulačka ošetřovné během epidemie COVID-19 v roce 2021 (zvýšení na 80%)

Během epidemie koronaviru COVID-19, bylo již na podzim 2020 schváleno zvýšené ošetřovné pro rodiče dětí, které nemohou chodit do zavřené školy nebo mateřské školky. Nebo i při nutnosti péče o dítě během karantény. Nárok na krizové ošetřovné je i v roce 2021 – až do konce školního roku (do 30. 6. 2021).

Ošetřovné je zvýšené na 70% (z redukovaného denního vyměřovacího základu). Současně je nárok na minimálně 400 Kč (při kratším úvazku to může být méně). Na ošetřovné během epidemie, mohou mít nárok i zaměstnanci na dohodu (DPP nebo DPČ).

Se zpětnou platností od 1. 3. 2021, by se mělo ošetřovné zvýšit na 80%. Tato změna byla schválena parlamentem 1.4.2021. Na zvýšení ošetřovné, by byl nárok za celý měsíc březen, a případně i další měsíce, až do 30.6.2021. Změnu musí schválit ještě Senát a prezident.

OSVČ na klasické ošetřovné (podle zákona o nemocenském pojištění) nárok nemají. Během epidemie ale dostávají dotaci „Ošetřovné“ od Ministerstva průmyslu a obchodu, ve výši 400 Kč za jeden kalendářní den.

Aktualizace 21. dubna 2021

Senát na zasedání 21. 4. 2021, definitivně schválil zvýšení ošetřovného na 80%. A to se zpětnou platností od začátku března 2021.

Pokud jste již dostali ošetřovné za březen 2021 v původní výši, měl by vám být nyní vyplacen i příslušný doplatek do zvýšeného ošetřovného – 80% platí zpětně od 1. 3. 2021.

Parlament také schválil, že na ošetřovné budou mít nově nárok i prarodiče (babička, dědeček), sourozenci či třeba teta nebo strýc (i když nežijí s dítětem ve společné domácnosti).

Kalkulačka: Výpočet ošetřovné během epidemie COVID-19 v roce 2021

Pro výpočet ošetřovného během epidemie COVID-19 v roce 2021, zadejte svoji průměrnou hrubou mzdu (přesný výpočet vychází z denního vyměřovacího základu, pro zjednodušení se dá ale použít i jen průměrná hrubá mzda, výsledek bude přibližně stejný). A dále zadejte počet kalendářních dní, kdy pečujete o dítě.

V kalkulačce si můžete zvolit výpočet ošetřovného během epidemie (70% nebo 80%) nebo i výpočet klasického OČR (60%), na které je ale nárok jen po dobu 9 nebo 16 dní (platí mimo epidemii, nebo pokud je ošetřovné čerpáno z jiného důvodu, než zavřená škola/školka kvůli COVID-19).

Další užitečné kalkulačky:

Kalkulačka zvýšené ošetřovné 2021
Zvolte výši ošetřovného v %
Počet kalendářních dnů ošetřování: *

(*) Zadejte počet kalendářních dní, během kterých jste se starali o dítě nebo jiného člena rodiny (během epidemie COVID-19, to může být i celý měsíc, za běžných podmínek jen 9 nebo 16 dní).
Hrubá mzda **

(**) Zadejte průměrnou hrubou mzdu v posledním zaměstnání (např. průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců)
Výpočet

Kdo má nárok na ošetřovné na dítě během epidemie COVID-19 v roce 2021?

Podmínky pro nárok na ošetřovné během epidemie koronaviru, byly stanoveny zákonem číslo 438/2020 Sb., již na podzim 2020. Jedná se o tzv. „krizové ošetřovné“, na které je nárok při zavřené škole, mateřské školce nebo z podobných důvodů (například i při karanténě).

Nárok na ošetřovné je u dětí mladších než 10 roků. Dítě musí mít méně než 10 roků v den zahájení OČR (například v den, kdy jsou plošně uzavřeny školy nebo školy). To, že má dítě 10 narozeniny v průběhu OČR, ale nevadí. Důležité je, že podmínky byly splněny na začátku OČR. Nárok na ošetřovné je i po 10 narozeninách.

Nárok na ošetřovné je jak u školáků (zavřené školy), tak i u předškolních dětí (zavřené mateřské školy). Nárok může být i u starších dětí.

Nárok na ošetřovné během epidemie, může být i u starších dětí nad 10 roků. Pouze ale v případě, že se jedná o nezaopatřené dítě (až do 26 roků), které je závislé na pomoci jiné osoby (alespoň stupeň I. – lehká závislost).

Je na ošetřovné nárok jen za pracovní dny nebo i o víkendu?

Na ošetřovné je nárok za všechny kalendářní dny, kdy trvala péče o dítě (za běžných podmínek je to jen 9 nebo 16 dní, během epidemie to ale může být i celý měsíc nebo i déle).

Nárok na ošetřovné je i za víkend (sobotu nebo neděli). Pouze ale za předpokladu, že na ošetřovné vznikl nárok alespoň za jeden pracovní den v týdnu, který předcházel víkendu. Nárok na ošetřovné je i během státních svátků.

Na OČR naopak není nárok za dny, kdy jsou prázdniny (vánoční, pololetní, jarní, velikonoční nebo letní). Nebo během dní, kdy je ve škole vyhlášeno ředitelské volno.

Omezení ošetřovného během prázdnin, se ale netýká předškolních dětí. Mateřských školek se prázdniny zpravidla netýkají, proto je u školkových dětí, nárok na ošetřovné i o prázdninách.

Kdy chodí ošetřovné na účet?

Ošetřovné se za běžných podmínek vyplácí do 30 dní, od předání podkladů na ČSSZ. Na konci měsíce, nebo ve chvíli kdy skončí potřeba starat se o dítě (po otevření škol nebo školek), je nutné vyplnit přílišnou žádost o ošetřovné.

Žádost o ošetřovné je možné najít na webu ČSSZ zde. Vždy na konci měsíce (nebo po otevření škol či mateřských školek), je nutné vyplnit tento formulář (číslo žádosti je stejné i více měsíců) a předat jej zaměstnavateli. Ten doplní svoji část a předá poklady na ČSSZ.

ČSSZ by měla následně vyplatit ošetřovné na bankovní účet žadatele do 30 dnů (tj. v průběhu příštího kalendářního měsíce).

Nepřišlo mi ošetřovné – co s tím dělat?

Pokud vám ošetřovné nepřijde ani do 30 dnů (do konce následujícího měsíce), tak je možné požádat ČSSZ o prověření nevyplacené dávkyformulář najdete zde.

Nárok na ošetřovné u práce na dohodu (DPP nebo DPČ)

Během epidemie koronaviru COVID-19, mohou mít na ošetřovné nárok i zaměstnanci na dohodu o provedení práce (DPP) nebo na dohodu o pracovní činnosti (DPČ). Ti mají nárok na ošetřovné za předpokladu, že jim na základě práce na dohodu vznikala účast na nemocenském pojištění (u DPP je to při příjmu nad 10.000 Kč, u DPČ je to při sjednaném příjmu od 3.500 Kč).

Nárok na ošetřovné pro OSVČ během epidemie COVID-19

Během epidemie koronaviru, mají na ošetřovné nárok i OSVČ. Ti ale nedostávají „klasické“ OČR (krizové ošetřovné). Mohou si ale u Ministerstva průmyslu a obchodu, požádat o dotaci „ošetřovné“. Ta je ve výši 400 Kč za jeden kalendářní den.

Podmínky pro OSVČ, jsou podobné jako pro zaměstnance. I OSVČ musí pečovat o dítě mladší než 10 roků (nebo starší dítě závislé na pomoci jiné osoby). OSVČ také nesmí mít nedoplatky vůči státu (sociální, zdravotní, daně apod.).