Od července 2021, dojde ke zvýšení přídavků na dítě o 26 - 38%. Současně se změní i podmínky. A nárok na tuto sociální dávku, bude mít více dětí. V této kalkulačce si můžete spočítat, zda budete v roce 2021 splňovat podmínky pro nárok na dětské přídavky. A kolik byste mohli dostat, po zvýšení.

Kalkulačka: Zvýšení příspěvku na dítě v roce 2021

Na konci minulého roku (v prosinci 2020), vláda schválila zvýšení příspěvků na dítě. Ty by se měly od července 2021 zvýšit o 26%. Což v praxi znamená zvýšení od 130 – 180 Kč (podle toho, jak je dítě staré). To ale není vše. Kromě zvýšení přídavků, by se měly změnit i podmínky, na základě kterých vzniká nárok na tuto sociální dávku.

Zatímco doposud, je nárok na dětské přídavky, pokud průměrný měsíční příjem rodiny nepřekročí 2,7 násobek životního minima. Od 1. 7. 2021, by ale měl být nárok na příspěvek na dítě, i při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Díky této změně podmínek, by od července 2021, mělo mít nárok na přídavky podstatně více rodin. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, má v současné době nárok na dětské přídavky, asi 240 tisíc dětí. Po změně podmínek, by ale na tuto sociální dávku, mělo mít nárok asi 620 tisíc dětí.

Aktualizace: 23. duben 2021

Zvýšení přídavků na dítě, bylo schváleno Parlamentem (mělo by začít platit od července 2021). Základní příspěvek na dítě by se měl zvýšit o 130 – 180 Kč. Zvýšený příspěvek by se měl navýšit o 330 – 380 Kč. Nárok budou mít rodiny, s průměrným měsíčním příjmem do 3,4 násobku životního minima (nyní jen 2,7 násobek).

Společně s tím, bylo schváleno i zvýšení daňové slevy na druhé a třetí dítě o 15%. Daňové zvýhodnění na druhé dítě by nově mělo být 22 315 Kč ročně a daňové zvýhodnění na třetí (a každé další dítě) by mělo být 27 835 Kč. A to již u příjmů za rok 2021.

Změny ještě musí schválit Senát, a podepsat prezident. Platit by mohly od 1. 7. 2021.

Kalkulačka: Výpočet nároku na příspěvek na dítě po zvýšení od 1. 7. 2021

Pokud vás zajímá, zda můžete mít od července 2021 nárok na přídavky na dítě, pak si to můžete sami spočítat. Pro výpočet v této kalkulačce, zadejte počet osob ve společné domácnosti (u dětí i jejich věk) a dále průměrný měsíční (čistý) příjem. Jaké příjmy se zahrnují při posuzování nároku na přídavky na dítě, je popsáno níže.

Kalkulačka přídavky na děti od 1.7.2021
Děti do 6 roků
Děti 6 - 15 roků roků
Děti do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 3860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 (od 1. 7. 2021)

Vláda schválila zvýšení přídavků na dítě už v prosinci 2020. Pokud bude vše schváleno, pak by ke zvýšení přídavků došlo od začátku července (od 1. 7. 2021).

Zvýšení přídavků by se týkalo jak základní sazby, tak i zvýšené sazby příspěvku na dítě. Přídavky jsou totiž ve dvou odlišných sazbách:

  • Základní příspěvek na dítě (nižší) je určen všem, kdo splní základní podmínky pro nárok na tuto sociální dávku
  • Zvýšený příspěvek na dítě (vyšší o 300 Kč) je určen těm rodinám, kde má alespoň jedna osoba příjem ze zaměstnání nebo podnikání (nebo obdobný příjem), ve výši alespoň životního minima jednotlivce (3860 Kč měsíčně)

O kolik se zvýší přídavky na dítě? Bude to o 130 – 180 Kč od 1. 7. 2021:

Příspěvek na dítě do 30. 6. 2021 od 1. 7. 2021 Zvýšení
Základní sazba
Dítě do 6 roků 500 Kč 630 Kč +130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 770 Kč +160 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 880 Kč +180 Kč
Zvýšená sazba
Dítě do 6 roků 800 Kč 1130 Kč +330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 910 Kč 1270 Kč +360 Kč
Dítě do 26 roků 1000 Kč 1380 Kč +380 Kč

Změna podmínek pro nárok na dětské přídavky od července 2021

Jak již bylo v úvodu zmíněno, od července 2021 by se kromě zvýšení přídavků měly změnit i podmínky.

Zatímco do 30. 6. 2021 je nárok na přídavky, pokud příjem rodiny (všech společně posuzovaných osob) nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima, od 1. 7. 2021 bude nárok na příspěvek na dítě i při podstatně vyšším příjmu

Od července 2021, by měl být nárok na dětské přídavky, pokud bude průměrný měsíční příjem v rodině nižší než 3,4 násobek životního minima. Což může znamenat rozdíl, i několik tisíc korun. V následující tabulce je několik příkladů, jak se může změnit maximální výše příjmu:

Samoživitelka/rodina maximální příjem do 30. 6. 2021 maximální příjem od 1. 7. 2021
Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 14 904 Kč 18 768 Kč
Samoživitelka se dvěma dětmi do 6 roků 20 223 Kč 25 466 Kč
Rodina s jedním dítětem do 6 roků 23 544 Kč 29 648 Kč
Rodina se dvěma dětmi do 6 roků 28 863 Kč 36 346 Kč
Rodina se dvěma dětmi 5 a 7 roků 30 078 Kč 37 876 Kč
Rodina se dvěma dětmi do 15 roků 31 293 Kč 39 406 Kč

Zvýšení životního minima v roce 2021

Podstatným údajem pro posouzení nároku na dětské přídavky, je životní minimum. To se naposledy zvýšilo v dubnu 2020.

Pro rok 2021 původně navrhla vláda další podstatné zvýšení. Například životní minimum jednotlivce, které je v roce 2021 ve výši 3860 Kč, se mělo zvýšit na 4990 Kč (tedy zvýšení o 30%). Obdobně se měly zvýšit i všechny další částky, včetně existenčního minima.

Návrh byl předložen na konci roku 2020, ale zatím nebyl schválen. Zatím tedy v roce 2021 není naplánováno další zvýšení životního a existenčního minima. Pokud by k tomu nakonec došlo, znamenalo by to další výrazný posun. A ten by se netýkal jen samotných přídavků na dítě, ale skoro všech sociálních dávek (u kterých hraje roli výše příjmu).

Z jaké příjmu se počítá nárok na přídavky na dítě

Už jsme si řekli, že nárok na přídavky na dítě, závisí na tom, jaký je průměrný (čistý měsíční příjem). Ten se určuje na základě příjmů všech členů rodiny, za předchozí kalendářní čtvrtletí (nezahrnují se například jen příjmy dětí, během letních brigád). V dubnu 2021 se tak posuzuje, příjem za leden až březen 2021.

Jako příjem se započítává především:

Kdy a kde je možné požádat o přídavky na dítě?

O příspěvek na dítě, je možné požádat kdykoliv – po narození dítěte, nebo když vám vznikne nárok na tuto sociální dávku (při změně majetkových či sociálních podmínek, nebo třeba při změně podmínek pro nárok na tuto dávku).

Žádost o příspěvek na dítě se vyřizuje na Úřadu práce (tak, jako i všechny ostatní sociální dávky).

K vyřízení žádosti je potřeba i několik různých formulářů – samotná žádost, formulář potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, případně formulář potvrzení o studiu nebo i další formuláře. Všechny je možné najít i online, na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.