V minulém roce se přídavky na dítě zvýšily o 200 Kč. Zvýšilo se i životní minimum (o 5,2%). V roce 2024, se ale nic nemění. Na dětské přídavky je nárok při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Žádost o přídavky, je možné vyřídit i online.

Kalkulačka: Kolik jsou příspěvky na dítě v roce 2024

Dětské přídavky, jsou jednou ze základních sociálních dávek. Jsou určeny pro rodiny s dětmi, které mají nižší a střední příjmy (např. u čtyřčlenné rodiny se dvěma dětmi do 15 roků, je aktuálně nárok na přídavky, při měsíčním příjmu do cca 50 tisíc korun).

V minulém roce se přídavky na dítě zvýšily – aktuálně je nárok na  1130 – 1580 Kč měsíčně (podle věku dítěte). Pro rok 2024, se zatím neplánují žádné další změny. Alespoň tedy co se týká podmínek pro nárok na dětské přídavky. Jinak těch změn od 1. 1. 2024 začíná platit hodně.

Změny u sociálních dávek v roce 2024

Od ledna 2024, platí různé změny u sociálních dávek. Mění se například podmínky pro nárok na příspěvek na bydlení (změna podmínek, snížení normativních nákladů na bydlení, zrušení mimořádného zvýšení a další změny).

V roce 2024, také dochází ke  zvýšení rodičovského příspěvku. Rodičovská se zvýší 50 000 Kč (na 350 000 Kč). A současně se zkrátí maximální doba jenom na 3 roky. Tato změna (zvýšení a zkrácení rodičovské), ale platí jenom pro děti, které se narodí od 1. 1. 2024.

Od 1. července 2024, by se měl zvýšit příspěvek na péči. O možném zvýšení se mluvilo již v předchozím roce. Aktuálně se ale připravuje zvýšení až od poloviny roku. Příspěvek by se měl zvýšit o cca 20 – 25%.

Od ledna 2024, se také zvýší maximální podpora v nezaměstnanosti (a při rekvalifikaci). Nově může být na Úřadu práce nárok až na 24 608 Kč (při rekvalifikaci až na 27 578 Kč).

Probíhá také pravidelná valorizace důchodů, nebo se mění podmínky pro výpočet nemocenských dávek (může být nárok na vyšší mateřskou nebo nemocenskou). A platí i různé další změny.

Kalkulačka: Výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 1. 2024

Pokud vás zajímá, zda můžete mít v roce 2024 nárok na přídavky na dítě, pak si to můžete sami spočítat. Pro výpočet v této kalkulačce, zadejte počet osob ve společné domácnosti (u dětí i jejich věk) a dále průměrný měsíční (čistý) příjem. Jaké příjmy se zahrnují při posuzování nároku na přídavky na dítě, je popsáno níže.

Kalkulačka přídavky na děti 2024
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4860 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě

V minulém roce došlo ke zvýšení příspěvku na dítě. Všechny dětské přídavky, se od 1. 1. 2023 zvýšily o 200 Kč (zvýšení je stejné pro všechny věkové skupiny). V roce 2023 se také zvýšilo životní minimum (zvýšení o 5,2%), takže na přídavky má nárok více rodin.

Pro rok 2024, se ale neplánuje žádné další zvýšení – přídavky budou stejné, jako v předchozím roce. A není ani řádné zvýšení u životního a existenčního minima.

Zvýšení přídavků se týkalo jak základní sazby, tak i zvýšené sazby příspěvku na dítě. Přídavky jsou totiž ve dvou odlišných sazbách:

  • Základní příspěvek na dítě (nižší) je určen všem, kdo splní základní podmínky pro nárok na tuto sociální dávku
  • Zvýšený příspěvek na dítě (vyšší o 500 Kč) je určen těm rodinám, kde má alespoň jedna osoba příjem ze zaměstnání nebo podnikání (nebo obdobný příjem), ve výši alespoň životního minima jednotlivce (4860 Kč měsíčně)

O kolik se jsou přídavky na dítě v roce 2024?

Příspěvek na dítě 2024
Základní sazba
Dítě do 6 roků 830 Kč
Dítě 6 – 15 roků 970 Kč
Dítě do 26 roků 1 080 Kč
Zvýšená sazba
Dítě do 6 roků 1 330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 1 470 Kč
Dítě do 26 roků 1 580 Kč

Změna podmínek pro nárok na dětské přídavky

V roce 2024, by se u podmínek pro nárok na dětské přídavky, nemělo měnit nic zásadního. Nemění se asi životní minimum. Od začátku roku 2024, sice začíná platit mnoho změn (daňová reforma, úsporná opatření, a mnoho dalších změn), nic z toho by ale zřejmě nemělo mít přímý dopad na dětské přídavky.

Podle aktuálních podmínek, je na dětské přídavky nárok, pokud je průměrný čistý měsíční příjem rodiny do 3,4 násobku životního minima. V následující tabulce je několik příkladů, kdy je nárok na přídavky v roce 2024:

Samoživitelka/rodina životní minimum 2024 maximální příjem 2024
Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 6 950 Kč 23 630 Kč
Samoživitelka se dvěma dětmi do 6 roků 9 430 Kč 32 062 Kč
Rodina s jedním dítětem do 6 roků 10 990 Kč 37 336 Kč
Rodina se dvěma dětmi do 6 roků 13 470 Kč 45 798 Kč
Rodina se dvěma dětmi 5 a 7 roků 14 040 Kč 47 736 Kč
Rodina se dvěma dětmi do 15 roků 14 610 Kč 49 674 Kč

Zvýšení životního minima v roce 2024?

Podstatným údajem pro posouzení nároku na dětské přídavky, je životní minimum. To se naposledy změnilo od 1. 1. 2023. Od začátku minulého roku se životní a existenční minimum zvyšuje o 5,2% (důvodem byla především vysoká inflace).

Životní minimum jednotlivce se zvýšilo na 4860 Kč. Částky pro jednotlivé osoby, ve společné domácnosti (v rodině) se zvýšily o 120 – 200 Kč.

Pro rok 2024, ale zatím není schválena žádná další valorizace. Inflace je zatím stále dosti vysoká. Vláda ale zřejmě nevidí důvod, pro další zvýšení.

Z jaké příjmu se počítá nárok na přídavky na dítě

Už jsme si řekli, že nárok na přídavky na dítě, závisí na tom, jaký je průměrný (čistý měsíční příjem). Ten se určuje na základě příjmů všech členů rodiny, za předchozí kalendářní čtvrtletí (nezahrnují se například jen příjmy dětí). V dubnu 2024 se tak posuzuje, příjem za leden až březen 2024. V červenci 2024, se posuzuje příjem za duben až červen 2024, atd.

Jako příjem se započítává především:

Kdy a kde je možné požádat o přídavky na dítě?

O příspěvek na dítě, je možné požádat kdykoliv – po narození dítěte, nebo když vám vznikne nárok na tuto sociální dávku (při změně majetkových či sociálních podmínek, nebo třeba při změně podmínek pro nárok na tuto dávku).

Žádost o příspěvek na dítě se vyřizuje na Úřadu práce (tak, jako i všechny ostatní sociální dávky). Nebo je možné přídavky na dítě vyřídit i online (v minulém roce, zahájil Úřad práce, vyřizování některých sociálních dávek, i jenom přes internet).

K vyřízení žádosti je potřeba i několik různých formulářů – samotná žádost, formulář potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, případně formulář potvrzení o studiu nebo i další formuláře. Všechny je možné najít i online, na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.