V polovině roku 2021, došlo k poměrně výraznému zvýšení přídavků na dítě. Změnily se i podmínky. Zatímco dříve, byl na dětské přídavky nárok, pokud měla rodina příjem do 2,7 násobku životního minima, od poloviny roku 2021, je nárok na příspěvky, při příjmu do 3,4 násobku životního minima. Od 1. 4. 2022 a od 1. 7. 2022 se zvyšuje životní minimum.

Kalkulačka: Kolik jsou příspěvky na dítě v roce 2022

V polovině roku 2021, došlo k poměrně výraznému zvýšení přídavků na dítě. Změnily se i podmínky. Zatímco dříve, byl na dětské přídavky nárok, pokud měla rodina příjem do 2,7 násobku životního minima, od poloviny roku 2021, je nárok na příspěvky, při příjmu do 3,4 násobku životního minima.

Příspěvky na dítě se také zvýšily o cca 26%. Základní příspěvek na dítě, se zvýšil o 130 – 180 Kč (podle věku dítěte). Zvýšené příspěvky (na které je nárok, pokud má alespoň jeden člen rodiny příjem ze zaměstnání, nebo podobný příjem), se zvýšily o 330 – 380 Kč. Současně se zvýšila i daňová sleva na druhé a třetí dítě.

Díky této změně podmínek, má na přídavky nárok podstatně více rodin. Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí, mělo nárok na dětské přídavky, asi 240 tisíc dětí. Po změně podmínek, by ale na tuto sociální dávku, může mít nárok asi 620 tisíc dětí.

V roce 2022, dochází od začátku dubna (od 1. 4. 2022), ke zvýšení životního a existenčního minima. Zvýšení je o 10% – jednotlivé částky (pro jednotlivce a pro více osob ve společné domácnosti) se zvyšují o 200 – 390 Kč.

Od začátku července 2022 (od 1. 7. 2022), je schváleno i druhé zvýšení životního minima. Ve druhé polovině roku 2022, bude životní minimum o 8,8% vyšší (zvýšení o dalších cca 190 – 340 Kč)

Díky těmto dvěma zvýšením životního minima, bude mít na přídavky nárok více dětí (zvýšení se hranice příjmu, do kterého je ještě nárok na tuto sociální dávku, i o několik tisíc korun měsíčně).

Kalkulačka: Výpočet nároku na příspěvek na dítě od 1. 7. 2022

Pokud vás zajímá, zda můžete mít v roce 2022 nárok na přídavky na dítě, pak si to můžete sami spočítat. Pro výpočet v této kalkulačce, zadejte počet osob ve společné domácnosti (u dětí i jejich věk) a dále průměrný měsíční (čistý) příjem. Jaké příjmy se zahrnují při posuzování nároku na přídavky na dítě, je popsáno níže.

Kalkulačka přídavky na děti od 1. 7. 2022
Děti do 6 roků
Děti od 6 do 15 roků roků
Děti od 15 do 26 roků
Dospělé osoby
(ve spol. domácnosti)
Průměrný měsíční příjem v Kč

Zadávejte průměrný měsíční příjem celé domácnosti za předchozí kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se počítá mzda ze zaměstnání nebo příjmy z podnikání. Dále také nemocenská, rodičovský příspěvek, mateřská, podpora v nezaměstnanosti nebo třeba výživné (a další příjmy). Jako příjem se naopak nepočítá příspěvek na bydlení, porodné, dávky hmotné nouze, příspěvek na péči aj.
Příjem dle § 18 pro zvýšené dávky?
Zadávejte ANO, pokud má alespoň jedna společně posuzovaná osoba, v každém kalendářním měsíci, příjem ve výši nejméně 4620 Kč, dle §18, odstavec 2, zákon číslo 117/1995. Tedy z výdělečné činnosti (zaměstnání, SVČ). Nebo nemocenské dávky, důchodové dávky, podpora v nezaměstnanosti či rekvalifikaci, příspěvek na péči o osobu do 18 roků, rodičovský příspěvek.
Výpočet

Zvýšení přídavků na dítě v roce 2021 (platí i v roce 2022)

Vláda schválila zvýšení přídavků na dítě už v prosinci 2020. Schválení této změny v Parlamentu a Senátu, ale nějakou dobu trvalo, a tak se přídavky zvyšovaly až v polovině roku 2021.

Zvýšení přídavků se týkalo jak základní sazby, tak i zvýšené sazby příspěvku na dítě. Přídavky jsou totiž ve dvou odlišných sazbách:

  • Základní příspěvek na dítě (nižší) je určen všem, kdo splní základní podmínky pro nárok na tuto sociální dávku
  • Zvýšený příspěvek na dítě (vyšší o 500 Kč) je určen těm rodinám, kde má alespoň jedna osoba příjem ze zaměstnání nebo podnikání (nebo obdobný příjem), ve výši alespoň životního minima jednotlivce (4620 Kč měsíčně)

O kolik se zvýšily přídavky na dítě?

Příspěvek na dítě 2021 2022 Zvýšení
Základní sazba
Dítě do 6 roků 500 Kč 630 Kč +130 Kč
Dítě 6 – 15 roků 610 Kč 770 Kč +160 Kč
Dítě do 26 roků 700 Kč 880 Kč +180 Kč
Zvýšená sazba
Dítě do 6 roků 800 Kč 1130 Kč +330 Kč
Dítě 6 – 15 roků 910 Kč 1270 Kč +360 Kč
Dítě do 26 roků 1000 Kč 1380 Kč +380 Kč

Změna podmínek pro nárok na dětské přídavky

Jak již bylo v úvodu zmíněno, od poloviny roku 2021 se kromě zvýšení přídavků měly změnily i podmínky.

Zatímco dříve, byl nárok na přídavky, pokud příjem rodiny (všech společně posuzovaných osob) nepřevyšoval 2,7 násobek životního minima, od poloviny roku 2021 je nárok na příspěvek na dítě i při podstatně vyšším příjmu

Od poloviny roku 2021, je nárok na dětské přídavky, pokud bude průměrný měsíční příjem v rodině nižší než 3,4 násobek životního minima. Což může znamenat rozdíl, i několik tisíc korun. V následující tabulce je několik příkladů, jak se může změnit maximální výše příjmu:

Samoživitelka/rodina maximální příjem od 1. 4. 2022 maximální příjem od 1. 7.2022
Samoživitelka s jedním dítětem do 6 roků 20 672 Kč 22 474 Kč
Samoživitelka se dvěma dětmi do 6 roků 28 050 Kč 30 498 Kč
Rodina s jedním dítětem do 6 roků 32 674 Kč 35 530 Kč
Rodina se dvěma dětmi do 6 roků 40 052 Kč 43 554 Kč
Rodina se dvěma dětmi 5 a 7 roků 41 752 Kč 45 390 Kč
Rodina se dvěma dětmi do 15 roků 43 452 Kč 47 226Kč

Zvýšení životního minima v roce 2022

Podstatným údajem pro posouzení nároku na dětské přídavky, je životní minimum. To se naposledy zvýšilo v dubnu 2020. K dalšímu zvýšení pak dochází od 1. 4. 2022. Od poloviny roku 2022, je pak schváleno i druhé zvýšení (o 8,8%).

Životní minimum jednotlivce se zvyšuje z částky 3860 Kč na novou částku 4250 Kč (od 1. 4. 2022) a následně na 4620 Kč (od 1. 7. 2022). Částky pro jednotlivé osoby, ve společné domácnosti (v rodině) se zvyšují o 200 – 390 Kč (od 1. 4. 2022) a následně o dalších cca 200 – 350 Kč (od 1. 7. 2022).

Zvýšení životního minima, bude mít vliv při posuzování nároku na různé sociální dávky (porodné, přídavky na dítě, dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, příspěvek na péči, apod.). Zvýší se i nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci. Životní minimum může mít vliv i na příspěvek na bydlení nebo na výši alimentů u soudu.

Z jaké příjmu se počítá nárok na přídavky na dítě

Už jsme si řekli, že nárok na přídavky na dítě, závisí na tom, jaký je průměrný (čistý měsíční příjem). Ten se určuje na základě příjmů všech členů rodiny, za předchozí kalendářní čtvrtletí (nezahrnují se například jen příjmy dětí, během letních brigád). V dubnu 2022 se tak posuzuje, příjem za leden až březen 2022. V červenci 2022, se posuzuje příjem za duben až červen 2022, atd.

Jako příjem se započítává především:

Kdy a kde je možné požádat o přídavky na dítě?

O příspěvek na dítě, je možné požádat kdykoliv – po narození dítěte, nebo když vám vznikne nárok na tuto sociální dávku (při změně majetkových či sociálních podmínek, nebo třeba při změně podmínek pro nárok na tuto dávku).

Žádost o příspěvek na dítě se vyřizuje na Úřadu práce (tak, jako i všechny ostatní sociální dávky).

K vyřízení žádosti je potřeba i několik různých formulářů – samotná žádost, formulář potvrzení o výši čtvrtletního příjmu, případně formulář potvrzení o studiu nebo i další formuláře. Všechny je možné najít i online, na webu Ministerstva práce a sociálních věcí zde.