Při exekuci na plat, vám zůstává určitá částka – nezabavitelné minimum. Pro jednotlivce je tedy nezabavitelné minimum v roce 2022 ve výši 9416,25 Kč.

Kalkulačka: Výpočet exekuční srážky a nezabavitelná částka 2022

Máte nějaké dluhy nebo nezaplacené pohledávky, a hrozí vám exekuce? Bojíte se, kolik peněz vám zůstane při exekuci na plat, nebo jiný příjem? Chtěli byste si spočítat, jak jsou vysoké exekuční srážky, nebo jaká je nezabavitelná částka při exekuci v roce 2022? Pak si to můžete sami spočítat v naší online exekuční kalkulačce. Poradíme vám i to, jak je to s exekucí na jiné příjmy, kolik vám musí zůstat u přednostní nebo nepřednostní pohledávky a kolik peněz může exekutor „zabavit“.

Jaké je nastavitelná částka v roce 2022?

Při exekuci na plat (nebo i na jiný příjem – viz dále), vám zůstává určitá částka – nezabavitelné minimum. To, jak vysoké je nezabavitelné minimum, vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce (od 1. 7. 2022 se životní minimum zvýšilo na 4620 Kč), a jaké jsou normativní náklady na bydlení (v roce 2022 je to 7 935 Kč).

Nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (nebo i jiný příjem), představuje dvě třetiny životního minima a normativních nákladů na bydlení. Pro jednotlivce je tedy nezabavitelné minimum od 1. 7. 2022 ve výši 9 416,25 Kč. Do konce roku 2021, bylo nezabavitelné minimum „jenom“ 7 872,75 Kč.

Pokud má zaměstnanec (dlužník) i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak se nezabavitelná částka zvyšuje. V roce 2022 je to od 1. 7. 2022 částka 3 138,75 Kč za každou osobu (manžela, manželku, dítě). Do konce roku 2021, byla tato částka ve výši 2 624,25 Kč. Výjimkou je ale situace, kdy je vymáhán dluh na výživném (nezaplacené alimenty). V takovém případě se nezabavitelná částka nezvyšuje za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9416,25 Kč (platí od 1. 7. 2022, před tím to bylo méně). Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3138,75 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde

Exekuční kalkulačka: výpočet exekuční srážky 2022

Do této online kalkulačky pro výpočet exekuční srážky a nezabavitelné částky zadávejte svoji čistou mzdu (nebo jiný „zabavitelný“ příjem, jako je třeba důchod, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská apod.):

Kalkulačka exekuce na mzdu od 1.7.2022
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Při exekuci mimo jiné záleží i na tom, o jaké se jedná dluhy. Příslušný zákon totiž rozlišuje přednostní pohledávky (u kterých jsou srážky vyšší), a nepřednostní pohledávky (u kterých jsou srážky o něco málo nižší).

Mezi přednostní pohledávky patří třeba nezaplacené alimenty, dluh na sociálním nebo zdravotním pojištění, dluh na daních, různé neoprávněné přeplatky za sociálních dávkách, náhrada škody způsobená trestným činem, apod.

Nepřednostní pohledávky jsou pak všechny ostatní (které nejsou přímo určeny zákonem, jako přednostní pohledávky). Typicky se jedná o nejrůznější nedoplatky za služby a energie (voda, plyn, elektřina, mobilní telefon, internet, kabelová televize). Nebo různé neuhrazené splátky (půjčka, úvěr, hypotéka, leasing na auto apod.). Více informací o jednotlivých typech pohledávek a exekucí najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?.

Co všechno může exekutor zabavit?

Pokud se bavíme o exekuci na mzdu (jiné formy exekuce pak najdete zde: exekuce na účet v bance, exekuce na majetek), pak platí, že exekutor má možnost nařídit provádění srážek z různých příjmů. Nejenom tedy z výplaty ze zaměstnání. Srážky mohou být prováděny i z příjmu z různých brigád a krátkodobých zaměstnání – když pracujete na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Stejně tak je možná i exekuce na důchod, na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky.

Určitou výjimku mají jen některé sociální dávky – například příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze apod. Nebo i některé jiné příjmy, které mají spíše jednorázový charakter, nebo se jedná o příjmy, které nespadají pod zákon o daních z příjmů apod.

Jak se vyhnout exekuci na plat?

V zásadě platí, že asi není žádná legální možnost, jak se jednoduše vyhnout exekuci na plat nebo na mzdu. Pokud exekutor zašle vašemu zaměstnavateli nařízení o provádění srážek, pak zaměstnavatel nemá možnost „nevyhovět“. Zákon mu přikazuje poskytnout exekutorovi příslušnou součinnost.

Před exekucí vás neochrání ani změna práce. Původní zaměstnavatel má povinnost poslat exekutorovi vyrozumění o ukončení vašeho zaměstnání. A nový zaměstnavatel má zase povinnost vyžádat si od vás doklady o prováděných srážkách v předchozích zaměstnáních.

Řada zaměstnanců, pod hrozbou exekuce na mzdu, pracuje jen za minimální mzdu (a zaměstnavatel jim zbytek vyplácí „bokem na ruku“). Když pomineme legálnost podobného postupu a případné sankce, které hrozí jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, pořád je zde to, že tím se existující problém – exekuce nijak neřeší.

Promlčecí doba různých dluhů je až 10 roků. A v případě že je zahájeno vymáhání pohledávky (třeba formou exekuce), tak se po dobu vymáhání promlčecí doba pozastavuje. Tím, že zaměstnanec bude oficiálně pracovat za minimum, tedy ve výsledku nic nevyřeší. Jen řešení daného problému odkládá do budoucnosti.