Při exekuci na plat, vám zůstává určitá částka – nezabavitelné minimum. Pro jednotlivce je nezabavitelné minimum v roce 2024 ve výši 12 705 Kč. Za další vyživované osoby (manžel, manželka, dítě) je to 3176 Kč.

Kalkulačka: Výpočet exekuční srážky a nezabavitelná částka 2024

Máte nějaké dluhy nebo nezaplacené pohledávky, a hrozí vám exekuce? Bojíte se, kolik peněz vám zůstane při exekuci na plat, nebo jiný příjem? Chtěli byste si spočítat, jak jsou vysoké exekuční srážky, nebo jaká je nezabavitelná částka při exekuci v roce 2024? Pak si to můžete sami spočítat v naší online exekuční kalkulačce. Poradíme vám i to, jak je to s exekucí na jiné příjmy, kolik vám musí zůstat u přednostní nebo nepřednostní pohledávky a kolik peněz může exekutor „zabavit“.

Jaké je nezabavitelná částka v roce 2024?

Při exekuci na plat (nebo i na jiný příjem – viz dále), vám zůstává určitá částka – nezabavitelné minimum. To, jak vysoké je nezabavitelné minimum, vychází z toho, jaké je životní minimum jednotlivce (v roce 2024 je životní minimum 4860 Kč), a jaké jsou normativní náklady na bydlení (v roce 2024 došlo ke snížení na 14 197 Kč).

Nezabavitelná částka při exekuci na mzdu (nebo i jiný příjem), představuje dvě třetiny životního minima a normativních nákladů na bydlení. Pro jednotlivce je tedy nezabavitelné minimum od 1. 1. 2024 ve výši 12 705 Kč. Do konce roku 2023, bylo nezabavitelné minimum 13 638 Kč.

Pokud má zaměstnanec (dlužník) i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak se nezabavitelná částka zvyšuje. V roce 2024 je to částka 3 176 Kč za každou osobu (manžela, manželku, dítě). Do konce roku 2023, byla tato částka ve výši 3409,50 Kč. Výjimkou je ale situace, kdy je vymáhán dluh na výživném (nezaplacené alimenty). V takovém případě se nezabavitelná částka nezvyšuje za dítě, vůči kterému je dluh na výživném.

Změna výpočtu od ledna 2024 – snížení nezabavitelné částky

V předchozích letec, se nezabavitelná částka při exekuci (a insolvenci), měnila někdy dokonce 4x za rok (za časté změny mohla situace okolo vysoké inflace, kdy se několikrát zvyšovalo životní minimum nebo normativní náklady na bydlení). A pokaždé to byly jen změny směrem nahoru (nezabavitelné minimum se zvyšovalo; za posledních několik roků došlo ke zvýšení na více než dvojnásobek).

V roce 2024, se ale na začátku roku nezabavitelné minimum sníží. Bude o 933 Kč nižší, než na konci předchozího roku. Důvodem je změna u normativních nákladů na bydlení. Od 1. 1. 2024 přestává platit paragraf 26a (mimořádné zvýšení). Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelné částky, budou v roce 2024 nižší o 1400 Kč.

  • v roce 2023 se nezabavitelná částka vypočítala jako 2/3 z 20 457 Kč (4860 Kč + 15 197 Kč
  • v roce 2024 se nezabavitelná částka vypočítá jako 2/3 z 19 057 Kč (4860 Kč + 14 197 Kč)

Nezabavitelné částky 2024:

  • 12 705 Kč – základní nezabavitelné minimum dlužníka
  • 3 176 Kč – nezabavitelná částka za další vyživované osoby
  • 28 586 Kč – hranice plně zabavitelné částky

Exekuční kalkulačka: výpočet exekuční srážky 2024

Do této online kalkulačky pro výpočet exekuční srážky a nezabavitelné částky zadávejte svoji čistou mzdu (nebo jiný „zabavitelný“ příjem, jako je třeba důchod, podpora v nezaměstnanosti, mateřská, rodičovská, nemocenská apod.):

Kalkulačka exekuce na mzdu 2024
Čistá měsíční mzda

Jedná se o přednostní pohledávku?
Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost (s výjimkou situace kdy je exekučně vymáháno dlužné výživné, pak se děti, v jejichž prospěch je vedena exekuce nezapočítávají).
Výpočet

Přednostní a nepřednostní pohledávky

Při exekuci mimo jiné záleží i na tom, o jaké se jedná dluhy. Příslušný zákon totiž rozlišuje přednostní pohledávky (u kterých jsou srážky vyšší), a nepřednostní pohledávky (u kterých jsou srážky o něco málo nižší).

Mezi přednostní pohledávky patří třeba nezaplacené alimenty, dluh na sociálním nebo zdravotním pojištění, dluh na daních, různé neoprávněné přeplatky za sociálních dávkách, náhrada škody způsobená trestným činem, apod.

Nepřednostní pohledávky jsou pak všechny ostatní (které nejsou přímo určeny zákonem, jako přednostní pohledávky). Typicky se jedná o nejrůznější nedoplatky za služby a energie (voda, plyn, elektřina, mobilní telefon, internet, kabelová televize). Nebo různé neuhrazené splátky (půjčka, úvěr, hypotéka, leasing na auto apod.). Více informací o jednotlivých typech pohledávek a exekucí najdete zde: Co jsou přednostní a nepřednostní pohledávky?.

Co všechno může exekutor zabavit?

Pokud se bavíme o exekuci na mzdu (jiné formy exekuce pak najdete zde: exekuce na účet v bance, exekuce na majetek), pak platí, že exekutor má možnost nařídit provádění srážek z různých příjmů. Nejenom tedy z výplaty ze zaměstnání. Srážky mohou být prováděny i z příjmu z různých brigád a krátkodobých zaměstnání – když pracujete na DPP (dohoda o provedení práce) nebo DPČ (dohoda o pracovní činnosti).

Stejně tak je možná i exekuce na důchod, na podporu v nezaměstnanosti, na sociální dávky, na mateřskou, na rodičovský příspěvek, nebo třeba na nemocenské dávky.

Určitou výjimku mají jen některé sociální dávky – například příspěvek na bydlení, dávky hmotné nouze apod. Nebo i některé jiné příjmy, které mají spíše jednorázový charakter, nebo se jedná o příjmy, které nespadají pod zákon o daních z příjmů apod.

Jak se vyhnout exekuci na plat?

V zásadě platí, že asi není žádná legální možnost, jak se jednoduše vyhnout exekuci na plat nebo na mzdu. Pokud exekutor zašle vašemu zaměstnavateli nařízení o provádění srážek, pak zaměstnavatel nemá možnost „nevyhovět“. Zákon mu přikazuje poskytnout exekutorovi příslušnou součinnost.

Před exekucí vás neochrání ani změna práce. Původní zaměstnavatel má povinnost poslat exekutorovi vyrozumění o ukončení vašeho zaměstnání. A nový zaměstnavatel má zase povinnost vyžádat si od vás doklady o prováděných srážkách v předchozích zaměstnáních.

Řada zaměstnanců, pod hrozbou exekuce na mzdu, pracuje jen za minimální mzdu (a zaměstnavatel jim zbytek vyplácí „bokem na ruku“). Když pomineme legálnost podobného postupu a případné sankce, které hrozí jak zaměstnanci, tak i zaměstnavateli, pořád je zde to, že tím se existující problém – exekuce nijak neřeší.

Promlčecí doba různých dluhů je až 10 roků. A v případě že je zahájeno vymáhání pohledávky (třeba formou exekuce), tak se po dobu vymáhání promlčecí doba pozastavuje. Tím, že zaměstnanec bude oficiálně pracovat za minimum, tedy ve výsledku nic nevyřeší. Jen řešení daného problému odkládá do budoucnosti.