V této kalkulačce si můžete spočítat, kolik dostanete během mateřské dovolené v roce 2024. Pro výpočet mateřské je rozhodující vaše výplata (hrubá mzda) v posledním zaměstnání. Nárok na mateřskou mají zaměstnanci nebo živnostníci (OSVČ). Nárok na mateřskou může mít i muž (otec dítěte).

Kalkulačka: Výpočet mateřské dovolené 2024

Na této stránce najdete kalkulačku, pro výpočet mateřské dovolené v roce 2024. Na základě toho, jaká je vaše hrubá mzda v posledním zaměstnání před porodem, si můžete vypočítat, kolik budete dostávat peněz během mateřské dovolené. Podíváme se i na to, jaké jsou podmínky, pro nárok na mateřskou.

Mateřská dovolená v roce 2024

Na mateřskou dovolenou mají nárok ženy, které jsou těhotné a očekávají narození dítěte. Na mateřskou má žena nárok již před porodem. Mateřská dovolená začíná již 6 – 8 týdnů před porodem.

Délka mateřské dovolené je 28 týdnů (pokud se narodí jedno dítě) nebo 37 týdnů (pokud se narodí dvojčata, nebo více děti).

Pokud se jedná o případ, kdy je mateřská dovolená čerpána v souvislosti s převzetím dítěte do péče, pak je délka mateřské 22 týdnů. Muž (otec dítěte),  může být na mateřské, až po porodu. A to až od začátku sedmého týdne po porodu. U muže(otce dítěte), je délka mateřské dovolené 22 týdnů (jedno dítě) nebo 31 týdnů (dvojčata).

Zvýšení rodičovského příspěvku a další změny v roce 2024

Během roku 2023, navrhuje vláda řadu změn – důchodová reforma, daňová reforma, úsporná opatření a další změny.

Jednou ze schválených změn, je i zvýšení rodičovské. Rodičovský příspěvek (doposud 300 000 Kč), se od 1. 1. 2024 zvýší o 50 tisíc korun. V roce 2024 by to tedy mělo být 350 000 Kč pro jedno dítě (a 525 000 Kč u dvojčat či vícerčat).

Zvýšení rodičovské, ale bude platit jenom pro děti, které se narodí až od začátku roku 2024. Děti narozené do konce roku 2023, budou mít nárok jenom na původních 300 tisíc.

Od začátku roku 2024, by se měly i mírně změnit podmínky pro nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Změna by se týkala situací, kdy je těhotná žena po skončení zaměstnání na neschopence (rizikové těhotenství). Na PPM bude nárok, i když dojde k vypršení ochranné doby během neschopenky (za předpokladu, že během neschopenky je nárok na nemocenské dávky).

Výpočet mateřské dovolené od 1. 1. 2024

Kalkulačka mateřská 2024
Hrubá měsíční mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Počet narozených dětí
Výpočet

Peněžitá pomoc v mateřství se vyplácí maximálně 196 dní při narození 1 dítěte a maximálně 259 dní při narození 2 a více dětí.

Výpočet mateřské – kolik je mateřská v roce 2024?

Pro výpočet mateřské (peněžitá pomoc v mateřství), je rozhodující vaše výplata. To, kolik dostáváte v posledním zaměstnání před porodem.

Výpočet mateřské se provádí z hrubé mzdy. Obvykle je to průměrná hrubá mzda za posledních 12 měsíců. Pokud ale pracujete v posledním zaměstnání kratší dobu, tak se mateřská může vypočítat i z této kratší doby.

Výpočet denního vyměřovacího základu pro mateřskou

Mateřská je ve výši 70% z hrubé mzdy (z redukovaného vyměřovacího základu).

Při výpočtu mateřské se nejprve určí tzv. denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá tak, že se sečtou vaše příjmy za posledních 12 měsíců (nebo za kratší dobu). A ty se následně vydělí počtem kalendářních dní v daném období (za 12 měsíců je to tedy 365 dní).

Výsledkem je pak váš průměrný hrubý příjem rozpočítaný na jeden kalendářní den = denní vyměřovací základ.

Z toho se pak vypočítá redukovaný denní vyměřovací základ. Pokud máte průměrnou hrubou mzdu do cca 44 700 Kč měsíčně, tak se vám mateřská v roce 2024 bude počítat z této hrubé mzdy. Dostanete 70%. Mateřská (PPM) se vyplácí za každý kalendářní den.

Redukční hranice pro výpočet mateřské od 1. 1. 2024

Při vyšším příjmu se již ale projeví redukční hranice. Ty jsou od 1. 1. 2024 v této výši:

  • 1 redukční hranice = do 1466 Kč se započítá 100%
  • 2 redukční hranice = od 1466 Kč do 2199 Kč se započítá 60%
  • 3 redukční hranice = od 2199 Kč do 4397 Kč se započítá 30%

Pokud máte vysokou hrubou mzdu, tedy denní vyměřovací základ vyšší než 4397 Kč, pak se nad tuto částku, už do výpočtu mateřské nic nezahrnuje.

Výpočet mateřské – kolik je maximální mateřská v roce 2024?

Tím, jak jsou v roce 2024 nastaveny redukční hranice, je současně určena i maximální výše mateřské. Pokud byste měli hodně vysoký plat (vysokou hrubou mzdu), pak v roce 2024 můžete během mateřské dostat maximálně:

  • Maximální mateřská za 1 kalendářní den = 1 797 Kč
  • Maximální mateřská na 1 dítě (196 dní) = 352 212 Kč
  • Maximální mateřská na dvojčata (259 dní) = 465 423 Kč
  • Maximální mateřská pro otce (154 dní) = 276 738 Kč

Kdo má nárok na mateřskou – jaké jsou podmínky v roce 2024?

Na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství), mají nárok zaměstnanci, nebo také živnostníci (OSVČ).

Základním předpokladem je to, že zaměstnanec v posledních dvou letech pracoval alespoň 270 dní v nějakém zaměstnání (kde za něj zaměstnavatel platil nemocenské pojištění).

U živnostníků (OSVČ) je podobná podmínka. OSVČ si také musí nejméně 270 dní (v posledních dvou letech) platit nemocenské pojištění. U OSVČ musí být nejméně 180 dní nemocenského pojištění zaplaceno v posledním roce.

Další podmínkou, pro nárok na mateřskou je to, že v době zahájení mateřské dovolené, musí být žena stále v zaměstnání. Pokud by byla před porodem nezaměstnaná, pak má na mateřské dávky nárok jenom v případě, že by byla v ochranné době. Ochranná lhůta je maximálně 180 dní od skončení posledního zaměstnání.

Pokud o mateřskou žádá muž (otec dítěte), tak ten musí být také zaměstnaný (nebo si jako OSVČ platit nemocenské pojištění). Ochranná doba, pro nárok na mateřskou je u muže ale kratší. Je to maximálně 7 dní od skončení posledního zaměstnání.