Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) se provádí stejně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Kalkulačka oddlužení: Výpočet srážek při insolvenci 2024

Pokud máte vysoké dluhy, které nejste schopni splácet, můžete se je pokusit řešit formou insolvence – oddlužení u soudu. Někdy se tomu také říká osobní bankrot. Na této stránce najdete užitečné informace, které se týkají insolvence fyzické osoby. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet srážek při insolvenci a toho, jaké je nezabavitelné minimum v roce 2024.

Co je to insolvence, oddlužení u soudu?

Pokud má někdo (fyzická osoba, která není podnikatel) vysoké dluhy, exekuce apod., které reálně není schopný zaplatit, může se obrátit na soud a požádat o oddlužení. Nejčastější formou oddlužení je splátkový kalendář. V takovém případě insolvence probíhá tak, že dlužníkovi jsou po dobu 5 roků z výplaty (nebo jiného příjmu) prováděny srážky. Zůstává mu tedy jen určité nezabavitelné minimum a zbytek se používá na úhradu dluhů.

Do roku 2019 platila podmínka, že dlužník musí být schopen postupnými splátkami uhradit alespoň 30% svých dluhů. Od 1. 6. 2019 ale již tato podmínka neplatí. Nově tedy stačí, pokud bude dlužník splácet „co může“. Nově jsou tři možnosti, jak můžete dosáhnout oddlužení:

  • uhradíte 100% svých dluhů
  • během 3 roků zaplatíte alespoň 60% pohledávek
  • během 5 roků budete splácet „co můžete“ („vynaložíte veškeré úsilí, které je po vás možné spravedlivě požadovat“)

Je tedy reálná šance, že se s pomocí oddlužení nejpozději za 5 roků zbavíte všech svých dluhů a budete začínat „s čistým štítem“.

Zkrácení insolvence na 3 roky pro všechny

Na konci předminulého roku, předložilo Ministerstvo spravedlnosti aktualizovaný návrh na změnu insolvenčního zákona. Ten by měl mimo jiné, přinést i zkrácení insolvence jen na 3 roky, pro všechny dlužníky.

Podle aktuálních podmínek, mohou mít oddlužení na 3 roky, jen vybrané skupiny dlužníků (invalidní nebo starobní důchodci, popř. lidé, jejichž dluhy vznikly z větší části před 18 rokem). Případně je možná zkrácená insolvence (na 3 roky) i v případě, že je splaceno 60% dluhů.

O možném zkrácení insolvence se mluvilo již v roce 2021. Tehdy se ale změna nestihla projednat a schválit před parlamentními volbami.

Novým návrhem na zkrácení oddlužení, se začal parlament zabývat v roce 2023. Pokud bude změna schválena, pak by ale platila zřejmě až od poloviny roku 2024 (nebo dokonce až od začátku roku 2025 a velmi pravděpodobně se to bude týkat jen nových případů oddlužení, ty dříve zahájené by pokračovaly dále, podle původních podmínek).

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2024

Kalkulačka splátek při oddlužení 2024
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik jsou insolvenční srážky v roce 2024?

Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) se provádí stejně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. To reálně znamená, že dlužníkovi po celou dobu insolvence zůstává jen základní nezabavitelné minimum + 1 třetina ze zbytku výplaty (nebo jiného přijmu).

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci 2024

Nezabavitelné minimum se opět mění od začátku roku 2024

  • Od ledna 2024 dochází ke snížení normativních nákladů na bydlení (v roce 2024 to je částka 14 197 Kč).
  • Od začátku roku se životní minimum jednotlivce nemění (v roce 2024 to je částka 4 860 Kč)

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 1. 2024:

  • Základní nezabavitelná částka (nově 2/3) se sníží na 12 705 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě (nově 1/4) se sníží na 3 176 Kč

Od ledna 2024, se mění i hranice plně zabavitelné částky – nově to bude jeden a půl násobek ze součtu životního minima a nákladů na bydlení. Vše, co je po odečtení nezabavitelné částky nad 28 586 Kč, už dostává insolvenční správce (do 28 586 Kč se zbytek výplaty dělí na třetiny a na jednu má nárok dlužník).

Kolik mi zůstane při insolvenci?

Postup výpočtu výše srážek je takový, že nejprve se spočítá nezabavitelné minimum. Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak bude nezabavitelné minimum k 1. 1. 2024 ve výši 22 234 Kč (12 704,67 Kč + 3x 3176,17 Kč + zaokrouhlení).

Toto nezabavitelné minimum se odečte od čisté mzdy (nebo jiného příjmu jako je třeba důchod). Řekněme, že by měl dlužník čistou mzdu 30 000 Kč.

Po odečtení nezabavitelného minima (22 234 od 1.1.2024) by tedy zůstalo 7 766 Kč. Tento zbytek se rozdělí na třetiny a dvě třetiny dostane insolvenční správce = 5 176 Kč, jednu třetinu dostane dlužník = 2 588 Kč. Insolvenční správce tedy dostane 4 088 Kč, a dlužníkovi v insolvenci zůstane 24 824Kč (nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbytku mzdy).

Pokud by byl zbytek výplaty vyšší než 28 586 Kč, pak se na třetiny rozdělí jen tato částka (3 x 9 528 Kč) a zbytek nad 28 586 Kč dostane insolvenční správce

Kolik stojí insolvence

Insolvence ale není zadarmo. Pokud pomineme poplatky za vypracování a podání žádosti o oddlužení k soudu na začátku, pak jsou zde ještě poplatky, které si bere insolvenční správce.

Pokud soud schválí oddlužení, tak současně jmenuje insolvenčního správce, který dohlíží na průběh insolvence. Ten pak dostává peníze stržené z platu a rozděluje je mezi jednotlivé věřitele. Za to si pak bere odměnu.

Konkrétně je to 750 Kč jako odměna insolvenčního správce (1125 Kč, pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů). A 150 Kč jako náhrada hotových výdajů (225 Kč u manželů). Dohromady tedy 900 Kč bez DPH měsíčně (někteří exekutoři jsou totiž plátci DPH, pak je to minimálně 1089 Kč pro jednotlivce nebo 1633,5 Kč).