Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) se provádí stejně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Kalkulačka oddlužení: Výpočet srážek při insolvenci 2018

Pokud máte vysoké dluhy, které nejste schopni splácet, můžete se je pokusit řešit formou insolvence – oddlužení u soudu. Někdy se tomu také říká osobní bankrot. Na této stránce najdete užitečné informace, které se týkají insolvence fyzické osoby. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet srážek při insolvenci a toho, jaké je nezabavitelné minimum v roce 2018.

Co je to insolvence, oddlužení u soudu?

Pokud má někdo (fyzická osoba, která není podnikatel) vysoké dluhy, exekuce apod., které reálně není schopný zaplatit, může se obrátit na soud a požádat o oddlužení. Nejčastější formou oddlužení je splátkový kalendář. V takovém případě insolvence probíhá tak, že dlužníkovi jsou po dobu 5 roků z výplaty (nebo jiného příjmu) prováděny srážky. Zůstává mu tedy jen určité nezabavitelné minimum a zbytek se používá na úhradu dluhů.

Pokud těmito postupnými splátkami uhradí dlužník za 5 roků alespoň 30% svých dluhů (nebo případně i více), pak soud na konci doby rozhodně o tom, že ostatní dluhy „zmizí“. Je tedy reálná šance, že se s pomocí oddlužení za 5 roků zbavíte všech svých dluhů a budete začínat „s čistým štítem“.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2018

Kalkulačka splátek při oddlužení 2018
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Celkové dluhy

Výpočet

Kolik jsou insolvenční srážky v roce 2018?

Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) se provádí stejně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. To reálně znamená, že dlužníkovi po celou dobu insolvence zůstává jen základní nezabavitelné minimum + 1 třetina ze zbytku výplaty (nebo jiného přijmu), maximálně ale 3112 Kč.

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci 2018

Základní nezabavitelné minimum pro jednotlivce je v roce 2018 ve výši 6225,33 Kč. Pokud má dlužník manželku nebo manžela, pak se základní nezabavitelná částka zvýší o 1556,33 Kč. Pokud má dlužník i nějaké děti (ke kterým má vyživovací povinnost), pak se nezabavitelná částka zvyšuje o 1556,33 Kč za každé dítě.

Kolik mi zůstane při insolvenci?

Postup výpočtu výše srážek je takový, že nejprve se spočítá nezabavitelné minimum. Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak bude nezabavitelné minimum 10 895 Kč (6225,33 Kč + 3x 1556,33 Kč).

Toto nezabavitelné minimum se odečte od čisté mzdy (nebo jiného příjmu jako je třeba důchod). Řekněme, že by měl dlužník čistou mzdu 18 500 Kč. Po odečtení nezabavitelného minima (10 895 Kč) by tedy zůstalo 7605 Kč. Tento zbytek se rozdělí na třetiny a dvě třetiny dostane insolvenční správce = 5070 Kč, jednu třetinu dostane dlužník = 2535 Kč. Insolvenční správce tedy dostane 5070 Kč, a dlužníkovi v insolvenci zůstane 13 430 Kč.

Pokud by byl zbytek výplaty vyšší než 9338 Kč, pak se na třetiny rozdělí jen tato částka (3×3112 Kč) a zbytek nad 9338 Kč dostane insolvenční správce

Kolik stojí insolvence

Insolvence ale není zadarmo. Pokud pomineme poplatky za vypracování a podání žádosti o oddlužení k soudu na začátku, pak jsou zde ještě poplatky, které si bere insolvenční správce. Pokud soud schválí oddlužení, tak současně jmenuje insolvenčního správce, který dohlíží na průběh insolvence. Ten pak dostává peníze stržené z platu a rozděluje je mezi jednotlivé věřitele. Za to si pak bere odměnu.

Konkrétně je to 750 Kč jako odměna insolvenčního správce (1125 Kč, pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů). A 150 Kč jako náhrada hotových výdajů (225 Kč u manželů). Dohromady tedy 900 Kč bez DPH měsíčně (někteří exekutoři jsou totiž plátci DPH).