Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) se provádí stejně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Kalkulačka oddlužení: Výpočet srážek při insolvenci 2022

Pokud máte vysoké dluhy, které nejste schopni splácet, můžete se je pokusit řešit formou insolvence – oddlužení u soudu. Někdy se tomu také říká osobní bankrot. Na této stránce najdete užitečné informace, které se týkají insolvence fyzické osoby. Najdete zde i kalkulačku pro výpočet srážek při insolvenci a toho, jaké je nezabavitelné minimum v roce 2022.

Co je to insolvence, oddlužení u soudu?

Pokud má někdo (fyzická osoba, která není podnikatel) vysoké dluhy, exekuce apod., které reálně není schopný zaplatit, může se obrátit na soud a požádat o oddlužení. Nejčastější formou oddlužení je splátkový kalendář. V takovém případě insolvence probíhá tak, že dlužníkovi jsou po dobu 5 roků z výplaty (nebo jiného příjmu) prováděny srážky. Zůstává mu tedy jen určité nezabavitelné minimum a zbytek se používá na úhradu dluhů.

Do roku 2019 platila podmínka, že dlužník musí být schopen postupnými splátkami uhradit alespoň 30% svých dluhů. Od 1. 6. 2019 ale již tato podmínka neplatí. Nově tedy stačí, pokud bude dlužník splácet „co může“. Nově jsou tři možnosti, jak můžete dosáhnout oddlužení:

  • uhradíte 100% svých dluhů
  • během 3 roků zaplatíte alespoň 60% pohledávek
  • během 5 roků budete splácet „co můžete“ („vynaložíte veškeré úsilí, které je po vás možné spravedlivě požadovat“)

Je tedy reálná šance, že se s pomocí oddlužení nejpozději za 5 roků zbavíte všech svých dluhů a budete začínat „s čistým štítem“.

Výpočet insolvenčních srážek v roce 2022

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 7. 2022
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Kolik jsou insolvenční srážky v roce 2022?

Výpočet srážek při insolvenci (oddlužení) se provádí stejně, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky. To reálně znamená, že dlužníkovi po celou dobu insolvence zůstává jen základní nezabavitelné minimum + 1 třetina ze zbytku výplaty (nebo jiného přijmu).

Jaké je nezabavitelné minimum při insolvenci 2022

Nezabavitelné minimum při insolvenci (a při exekuci) se v roce 2022 zvyšuje hned třikrát.

  • Poprvé je to již na začátku roku 2022, kdy dochází ke zvýšení normativních nákladů na bydlení (na konci ledna 2022, pak ještě bylo schváleno mimořádné zvýšení normativních nákladů – zde ale zatím nepanuje shoda, zda se to má nebo nemá zohlednit při výpočtu nezabavitelné částky).
  • Podruhé je to od začátku dubna 2022, dále dochází ke zvýšení životního minima jednotlivce o 390 Kč. Od 1. 4. 2022 je to částka 4250 Kč. I tato změna, ovlivňuje výpočet výše nezabavitelné částky v roce 2022.
  • Potřetí je to od začátku července 2022, kdy se podruhé zvyšuje životní minimum jednotlivce. Od 1. 7. 2022 je to částka 4620 Kč, a opět se tím mění výpočet nezabavitelné částky při exekuci a při insolvenci.

Nezabavitelné minimum při insolvenci od 1. 7. 2022:

  • Základní nezabavitelná částka se od 1. 7. 2022 zvýší na 9416,25 Kč
  • Za manžela, manželku či dítě se od 1. 7. 2022 zvýší na 3138,75 Kč

Nejvyšší soud rozhodl, že nezabavitelné minimum bude v roce 2022 vyšší

Nejvyšší soud vydal 8. června 2022 rozhodnutí, že nezabavitelná částka při exekuci nebo insolvenci, musí být vyšší.

Rozhodnutí soudu, je nyní závazné pro všechny, kdo řeší insolvenční nebo exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu jako je důchod, nemocenská, mateřská, podpora, apod.).

Aktuální nezabavitelné minimum, by tedy mělo být 9416,25 Kč (platí až od 1. 7. 2022, před tím to bylo méně). Pokud má dlužník i manželku (manžela) nebo nějaké děti, pak je to o 3138,75 Kč více.

Více informací o rozhodnutí Nejvyššího soudu najdete zde

Kolik mi zůstane při insolvenci?

Postup výpočtu výše srážek je takový, že nejprve se spočítá nezabavitelné minimum. Pokud by se jednalo o dlužníka, který má manželku a dvě děti, pak bude nezabavitelné minimum k 1. 7 2022 ve výši 18 833 Kč (9416,25 Kč + 3x 3138,75 Kč).

Toto nezabavitelné minimum se odečte od čisté mzdy (nebo jiného příjmu jako je třeba důchod). Řekněme, že by měl dlužník čistou mzdu 30 000 Kč.

Po odečtení nezabavitelného minima (18 833 od 1.7.2022) by tedy zůstalo 11 167 Kč. Tento zbytek se rozdělí na třetiny a dvě třetiny dostane insolvenční správce = 7 444 Kč, jednu třetinu dostane dlužník = 3 722 Kč. Insolvenční správce tedy dostane 7 444 Kč, a dlužníkovi v insolvenci zůstane 22 556 Kč (nezabavitelné minimum a jedna třetina ze zbytku mzdy).

Pokud by byl zbytek výplaty vyšší než 25 110 Kč, pak se na třetiny rozdělí jen tato částka (3 x 8370 Kč) a zbytek nad 25 110 Kč dostane insolvenční správce

Kolik stojí insolvence

Insolvence ale není zadarmo. Pokud pomineme poplatky za vypracování a podání žádosti o oddlužení k soudu na začátku, pak jsou zde ještě poplatky, které si bere insolvenční správce.

Pokud soud schválí oddlužení, tak současně jmenuje insolvenčního správce, který dohlíží na průběh insolvence. Ten pak dostává peníze stržené z platu a rozděluje je mezi jednotlivé věřitele. Za to si pak bere odměnu.

Konkrétně je to 750 Kč jako odměna insolvenčního správce (1125 Kč, pokud by se jednalo o společné oddlužení manželů). A 150 Kč jako náhrada hotových výdajů (225 Kč u manželů). Dohromady tedy 900 Kč bez DPH měsíčně (někteří exekutoři jsou totiž plátci DPH, pak je to minimálně 1089 Kč pro jednotlivce nebo 1633,5 Kč).