Na placenou neschopenku (nemocenskou) je nárok i ve zkušební době. Nárok na nemocenskou od zaměstnavatele i nemocenské dávky od státu, je ihned po nástupu do nového zaměstnání. Výpočet nemocenské ve zkušební době, je podobný, jako jiných zaměstnanců.

Neschopenka ve zkušební době – výpočet nemocenské 2024, jaké jsou podmínky

Na nemocenskou (placenou neschopenku), je nárok i ve zkušební době. Onemocnět můžete hned první den v novém zaměstnání, a přesto máte nárok na nemocenské dávky.

Pro neschopenku během zkušební doby, ale platí několik výjimek. Zaměstnavatel vás může „propustit“ i během neschopenky, pokud je to ve zkušební době.

Výpočet nemocenské 2024 – kolik je za neschopenku ve zkušební době?

Pro výpočet nemocenské od zaměstnavatele (náhrada mzdy za nemoc) se používá průměrný výdělek za předchozí kalendářní čtvrtletí. Ve zjednodušené formě výpočtu, stačí zadat hrubou mzdu (resp. průměr za poslední 3 měsíce).

Pro výpočet nemocenské od státu (nemocenské dávky od 15 dne na neschopence) se používá denní vyměřovací základ. Ten se vypočítá z hrubé mzdy – obvykle z posledních 12 měsíců. Ve zjednodušené formě výpočtu, stačí zadat průměrnou hrubou mzdu.

Kalkulačka nemocenská 2024
Měsíční hrubá mzda
(průměr za posledních 12 měsíců)

Měsíční hrubá mzda
(průměr za předchozí čtvrtletí)

Výpočet

U nemocenských dávek se v naší kalkulačce používá zjednodušený výpočet. Ten vychází pouze z průměrné měsíční hrubé mzdy za posledních 12 měsíců. Pokud celkový příjem za posledních 12 měsíců byl jiný, může být skutečně vyplacená nemocenská odlišná.

U náhrady mzdy za prvních 14 dní pracovní neschopnosti je v naší kalkulačce použitý zjednodušený výpočet. Skutečná výše náhrady mzdy se odvíjí od průměrného hrubého měsíčního výdělku, za předchozí kalendářní čtvrtletí a od počtu pracovních hodin, za které náleží náhrada mzdy při pracovní neschopnosti.

Další užitečné kalkulačky 2024:

Neschopenka ve zkušební době – z čeho se vypočítá nemocenská?

Během neschopenky, je nejprve nárok na nemocenskou od zaměstnavatele (prvních 14 dní) a následně je nárok i na nemocenské dávky od státu (od 15 dne na neschopence, maximálně 380 dní od začátku neschopenky).

Pro výpočet náhrady mzdy za nemoc (nemocenská od zaměstnavatele, prvních 14 dní) se používá průměrný výdělek za poslední kalendářní čtvrtletí. Pokud onemocníte ve zkušební době, pak mohou nastat tři situace:

  • Onemocníte až na konci neschopenky, a je možné stanovit průměrný výdělek za poslední čtvrtletí (resp. za část posledního čtvrtletí) – výpočet nemocenské je stejný, jako u ostatních zaměstnanců)
  • Onemocníte během neschopenky, v předchozím kalendářním čtvrtletí jste nepracovali – průměrný výdělek se vypočítá z aktuálního čtvrtletí, z doby od začátku zaměstnání
  • V novém zaměstnání jste jen krátce (není odpracováno ani 21 dní) – průměrný výdělek se nedá vypočítat, pro výpočet nemocenské se použije pravděpodobný výdělek

Přesné podmínky pro výpočet průměrného výdělku, nebo pro pravděpodobný výdělek, jsou stanoveny v zákoníku práce – viz paragraf 355 až 362.

Podobné je to i s výpočtem nemocenských dávek od státu (od 15 dne). Pro výpočet nemocenské ve zkušební době, se použije buď denní vyměřovací základ, stanovený na základě příjmu (hrubá mzda) v novém zaměstnání.

Případně se může požít pravděpodobný započitatelný příjem, na který by byl nárok, pokud by bylo odpracováno více dní – viz paragraf 18, zákon o nemocenském pojištění.

Jaká je minimální doba v novém zaměstnání pro nárok nemocenskou?

Na placenou neschopenku (nemocenskou od zaměstnavatele a nemocenské dávky od státu), je nárok ihned po nástupu do nového zaměstnání.

Nárok na nemocenskou vyplývá z účasti na nemocenském pojištění pro zaměstnance (nemocenské pojištění platí zaměstnavatel, nyní se plánuje i změna, že by od roku 2024, platili nemocenské pojištění i zaměstnanci).

Účast na nemocenském pojištění vzniká u zaměstnanců, ihned po nástupu do nového zaměstnání (po zahájení výkonu práce).

Pokud se hned první den stane nějaký úraz, nebo onemocníte po začátku pracovní doby, pak už je nárok na neschopenku.

Nárok na nemocenskou u dohody DPP a DPČ

Odlišné podmínky, ale platí pro neschopenku, pokud to není pracovní nebo služební poměr. U práce na dohodu o provedení práce (DPP) nebo i u práce na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), jsou podmínky pro nárok na nemocenskou odlišné.

U dohody, vzniká účast na nemocenském pojištění, až od určitého příjmu:

  • U DPP může být nárok na nemocenskou při měsíčním hrubém příjmu nad 10 000 Kč
  • U DPČ může být nárok na nemocenskou při měsíčním hrubém příjmu od 4 000 Kč

U dohody, jsou kromě výše příjmu, i další podmínky. Pokud je neschopenka zahájena v měsíci, kdy nevzniká účast na pojištění, pak může být nárok na nemocenskou, pokud byla účast na nemocenském pojištění, v předchozích 3 měsících.

Výpověď ze zaměstnání během neschopenky ve zkušební době

Během neschopenky (v době kdy je zaměstnanec v pracovní neschopnosti, nebo i v době, kdy je žena na mateřské nebo rodičovské dovolené, nebo když je těhotná), vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď.

Zákaz výpovědi během neschopenky, se vztahuje na běžné situace, jako je výpověď pro nadbytečnost, snižování stavů či jiné organizační důvody.

Výpověď během neschopenky, je možná jen ve zvláštních případech – například pokud se bude rušit firma (zánik zaměstnavatele nebo jeho části), apod.

Během zkušební doby, se ale zpravidla nejedná o výpověď. Během zkušební doby, může zaměstnavatel (ale i zaměstnanec), ukončit pracovní poměr kdykoliv. Stačí jen písemné oznámení o zrušení pracovního poměru. Není to výpověď, platí odlišné podmínky.

Během prvních 14 dní neschopenky, nesmí zaměstnavatel zrušit pracovní poměr ve zkušební době.

Během prvních 14 dní, máte nárok na nemocenskou od zaměstnavatele, takže by bylo nefér, pokud by se zaměstnavatel mohl jednoduše zbavit povinnosti, platit vám nemocenskou.

Po uplynutí prvních 14 dní neschopenky, už ale zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr, i když jste nadále na neschopence. S tím už se nedá nic dělat. I nadále, ale můžete být na neschopence, a máte nárok na nemocenské dávky.

Nárok na nemocenské dávky po skončení zaměstnání (ve zkušební době, nebo i jindy)

Na nemocenské dávky (od 15 dne na neschopence), je nárok i po skončení zaměstnání. Pokud je neschopenka zahájena během pracovního poměru, nebo do 7 dní od skončení pracovního poměru (ochranná doba), pak je nárok na nemocenskou i po skončení zaměstnání.

Na neschopence tedy můžete být dále, i když vás zaměstnavatel propustí během zkušební doby. A máte dále nárok i na nemocenské dávky od státu. Na nemocenskou, může být nárok až 380 dní od začátku neschopenky. Případně je možné i další prodloužení – až o 350 dní.